IDiaSymbol::get_hasEHa

Pobiera flagę określającą, czy funkcja zawiera asynchroniczną (ustrukturyzowaną) obsługę wyjątków.

Składnia

HRESULT get_hasEHa(
   BOOL *pFlag
);

Parametry

pFlag

[out] Zwraca TRUE wartość , jeśli funkcja ma asynchroniczną obsługę wyjątków; w przeciwnym razie zwraca wartość FALSE .

Wartość zwracana

Jeśli to się powiedzie, S_OK zwraca wartość ; w przeciwnym razie zwraca wartość lub kod S_FALSE błędu.

Uwaga

Wartość zwracana S_FALSE oznacza, że właściwość nie jest dostępna dla symbolu .

Uwagi

Istnieje możliwość pomieszania asynchronicznej lub strukturalnej obsługi wyjątków z obsługą wyjątków w stylu języka C++, ale włączenie tej obsługi wymaga określonego przełącznika kompilatora /EHa.

Wymagania

Wymaganie Opis
Nagłówka: dia2.h
Wersja: DIA SDK w wersji 8.0

Zobacz też