<compatibleFrameworks> , element (wdrożenie ClickOnce)

Dotyczy:yes Visual Studio Visual Studio nodla komputerów Mac noVisual Studio Code

Określa wersje programu .NET Framework, w których ta aplikacja może zainstalować i uruchomić.

Uwaga

MageUI.exe nie obsługuje elementu podczas zapisywania manifestu compatibleFrameworks aplikacji, który został już podpisany przy użyciu certyfikatu przy użyciu MageUI.exe. Zamiast tego należy użyć Mage.exe.

Składnia

<compatibleFrameworks
   SupportUrl> 
  <framework
   targetVersion
   profile
   supportedRuntime
  /> 
</ compatibleFrameworks>

Elementy i atrybuty

Element compatibleFrameworks jest wymagany dla manifestów wdrożenia przeznaczonych dla środowiska uruchomieniowego ClickOnce dostarczonego przez program .NET Framework 4 lub nowszy. Element compatibleFrameworks zawiera co najmniej framework jeden element określający wersje programu .NET Framework, na których można uruchomić tę aplikację. Środowisko uruchomieniowe ClickOnce uruchomi aplikację na pierwszej dostępnej framework na tej liście.

W poniższej tabeli wymieniono atrybut, który compatibleFrameworks obsługuje element.

Atrybut Opis
S upportUrl Opcjonalny. Określa adres URL, pod którym można pobrać preferowaną zgodną wersję programu .NET Framework.

szablon

Wymagane. W poniższej tabeli wymieniono atrybuty obsługiwane przez framework element.

Atrybut Opis
targetVersion Wymagane. Określa numer wersji docelowego programu .NET Framework.
profile Wymagane. Określa profil docelowego programu .NET Framework.
supportedRuntime Wymagane. Określa numer wersji środowiska uruchomieniowego skojarzonego z docelowym programem .NET Framework.

Uwagi

Przykład

Poniższy przykład kodu przedstawia compatibleFrameworks element w manifeście wdrożenia Technologii ClickOnce. To wdrożenie można uruchomić w profilu klienta programu .NET Framework 4. Można go również uruchomić na platformie .NET Framework 4, ponieważ jest to nadzbiór profilu klienta programu .NET Framework 4.

<compatibleFrameworks xmlns="urn:schemas-microsoft-com:clickonce.v2">
 <framework
   targetVersion="4.0"
   profile="Client"
   supportedRuntime="4.0.30319" />
</compatibleFrameworks>

Zobacz też