Implementowanie ewaluatora wyrażeń

Ważne

W Visual Studio 2015 r. ten sposób implementowania ewaluatorów wyrażeń jest przestarzały. Aby uzyskać informacje na temat implementowania ewaluatorów wyrażeń CLR, zobacz ClR expression evaluators (Ewaluatory wyrażeń CLR) i Managed expression evaluator sample (Przykład ewaluatora wyrażeń zarządzanych).

Ocenianie wyrażenia to złożone wzajemne między aparatem debugowania (DE), dostawcą symboli, obiektem binder i ewaluatorem wyrażeń (EE). Te cztery składniki są połączone za pomocą interfejsów, które są implementowane przez jeden składnik i używane przez inny.

Wyrażenie EE wyrażenie z DE w postaci ciągu i analizuje lub ocenia je. W EE są uruchamiane następujące interfejsy, które są używane przez DE:

W tej sekcji

Strategia implementacji ewaluatora wyrażeń Definiuje trzyetapowy proces dla strategii implementacji ewaluatora wyrażeń (EE).

Zobacz też