Porty

W architekturze debugera port:

  • Jest kontenerem dla zestawu procesów uruchomionych na serwerze. Na przykład port może reprezentować połączenie z urządzeniem opartym na Windows CE za pomocą kabla szeregowego lub z sieciowym urządzeniem niepowiązywistym z systemem DCOM. Jeden specjalny port, nazywany portem lokalnym, zawiera wszystkie procesy uruchomione na maszynie lokalnej.

  • Może identyfikować się według nazwy lub identyfikatora.

  • Może wyliczać wszystkie procesy uruchomione na porcie oraz uruchamiać i kończyć te procesy.

  • Jest reprezentowany przez interfejs IDebugPort2, który jest tworzony przez przekazanie argumentu IDebugPortRequest2 do funkcji AddPort.

    Visual Studiodostarcza domyślny port, który obsługuje wszystkie procesy Windows, zarówno natywne, jak i zarządzane. Dla połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, które nie są oparte na Windows, należy skonfigurować port niestandardowy. Aby dostarczyć takie porty niestandardowe, należy również skonfigurować niestandardowego dostawcę portów.

Zobacz też