IDebugAddress2

Ten interfejs zapewnia dostęp do identyfikatora procesu, który jest właścicielem obiektu, którego adres jest reprezentowany przez ten interfejs.

Składnia

IDebugAddress2 : IDebugAddress

Uwagi dotyczące implementacji

Dostawca symboli implementuje ten interfejs na tym samym obiekcie, który implementuje interfejs IDebugAddress. Ten interfejs zapewnia dostęp do identyfikatora procesu, który jest właścicielem obiektu powiązanego z tym adresem.

Uwagi dotyczące wywoływania

Użyj interfejsu QueryInterface, aby uzyskać ten interfejs z interfejsu IDebugAddress.

Metody w kolejności vtable

Oprócz metod dziedziczonych z interfejsu IDebugAddress ten interfejs implementuje następującą metodę:

Metoda Opis
GetProcessID Pobiera identyfikator procesu, który jest właścicielem obiektu reprezentowanego przez ten interfejs.

Wymagania

Nagłówek: sh.h

Przestrzeń nazw: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Zestaw: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Zobacz też