METADATA_ADDRESS_RETVAL

Ta struktura reprezentuje wartość zwracaną przez metodę lub funkcję.

Składnia

typedef struct _tagMETADATA_ADDRESS_RETVAL {
  _mdToken tokMethod;
  DWORD  dwCorType;
  DWORD  dwSigSize;
  BYTE   rgSig[10];
} METADATA_ADDRESS_RETVAL;
public struct METADATA_ADDRESS_RETVAL {
  public int  tokMethod;
  public uint  dwCorType;
  public uint  dwSigSize;
  public byte[] rgSig;
}

Elementy członkowskie

tokMethod
Identyfikator metody, dla których ta wartość zwracana jest.

dwCorType
Podstawowy typ wartości zwracanej. Jest to wartość z wyliczenia zdefiniowanego w pliku CorElementType .NET Framework SDK corhdr.h.

dwSigSize
Rozmiar sygnatury wartości zwracanej (przechowywanej w pliku rgSig ).

rgSig
Tablica bajtów tworząca podpis wartości zwracanej.

Uwagi

Ta struktura jest częścią unii w DEBUG_ADDRESS_UNION, gdy pole struktury jest ustawione na wartość (wartość z ADDRESS_KIND dwKind DEBUG_ADDRESS_UNION ADDRESS_KIND_RETVAL wyliczenia).

Wymagania

Nagłówek: sh.h

Przestrzeń nazw: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Zestaw: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Zobacz też