Co'nowego w interfejsie API kontroli kodu źródłowego w wersji 1.3

Interfejs API wtyczki kontroli kodu źródłowego w wersji 1.3 wprowadza następujące nowe funkcje w celu zapewnienia bardziej zaawansowanej kontroli.

Zmiany

Następujące funkcje są nowością w interfejsie API kontroli kodu źródłowego w wersji 1.3:

Funkcja Omówienie
SccGetExtendedCapabilities Umożliwia zgłoszone dodatkowe bity możliwości
SccEnumChangedFiles Umożliwia badanie plików, które mają nowsze wersje w bazie danych kontroli wersji niż na dysku lokalnym
SccQueryChanges Umożliwia badanie stanu zmian nazw (zmiany nazw, dodatki i usunięcia) dla określonych plików
SccPopulateDirList Umożliwia badanie katalogów i plików w bazie danych kontroli wersji
SccAddFilesFromSCC Dodaje określoną listę plików z bazy danych kontroli wersji do bieżącego projektu
SccBackgroundGet Wykonuje dyskretne "Get" określonych plików (nie jest wyświetlany interfejs użytkownika)
SccGetUserOption Zezwala na dostęp do opcji specyficznych dla użytkownika

Zobacz też