Programowanie za pomocą narzędzi Visual Studio Tools for Unity

W tej sekcji znajdziesz przykłady użycia interfejsu API Visual Studio Tools for Unity API.

Przykłady

Poniżej przedstawiono kilka przykładów, które pokazują, jak można używać Visual Studio Tools for Unity API.

Dostosowywanie plików projektu utworzonych przez vstu

Unity udostępnia wywołania zwrotne podczas generowania pliku projektu. Aby dowiedzieć się, jak można modyfikować pliki projektu lub rozwiązania przy każdym ich wygenerowaniu, zobacz Przykład:generowanie Project pliku .