Ustawienia środowiska dla Visual Studio

Po otwarciu Visual Studio po raz pierwszy można zoptymalizować środowisko projektowe pod kątem typu pisania aplikacji, który najlepiej sobie robi, wybierając kolekcję ustawień. Każda kolekcja optymalizuje elementy, takie jak skróty klawiaturowe, układy okien, szablony projektów i elementów oraz widoczność poleceń.

Dostępne są następujące kolekcje ustawień:

 • Ogólne
 • JavaScript
 • Visual Basic
 • Visual C#
 • Visual C++
 • Programowanie dla sieci Web
 • Tworzenie aplikacji internetowych (tylko kod)

Resetowanie ustawień

Aby zmienić ustawienia dewelopera po pierwszym otwarciu Visual Studio, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Importuj i eksportuj Ustawienia pasku menu, aby otworzyć Kreatora importowania i Ustawienia eksportu.

 2. W Kreatorze importowania i eksportowania Ustawienia wybierz pozycję Resetuj wszystkie ustawienia, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Kreator importowania i eksportowania Ustawienia danych w Visual Studio

 3. Na stronie Zapisz bieżące Ustawienia wybierz pozycję Tak lub Nie, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Na stronie Wybierz kolekcję domyślną Ustawienia wybierz kolekcję, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

  Ustawienia kolekcji w programie Visual Studio

 5. Na stronie Resetuj zakończone wybierz pozycję Zamknij.

Zobacz też