Okno dialogowe Opcje: Environment > International Ustawienia

Strona international Ustawienia umożliwia zmianę domyślnego języka, jeśli na komputerze jest zainstalowana więcej niż jedna wersja językowa zintegrowanego środowiska projektowego (IDE). Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać, wybierając pozycję Opcje z menu Narzędzia, a następnie wybierając pozycję Ustawienia z folderu Środowisko.

Język

Wyświetla listę dostępnych języków dla zainstalowanych wersji języka produktu. Jeśli środowisko współużytkuje wiele języków produktów lub instalacja produktów w wielu językach, wybór języka zostanie zmieniony na taki sam jak w przypadku usługi Microsoft Windows.

Przestroga

W systemie z zainstalowanymi wieloma językami to ustawienie nie ma wpływu na narzędzia kompilacji programu Visual C++ (pliki cl.exe, link.exe, nmake.exe, bscmake.exe i powiązane). Te narzędzia używają wersji dla ostatniego zainstalowanego języka. Narzędzia kompilacji dla wcześniej zainstalowanego języka są zastępowane, ponieważ Visual C++ kompilacji nie korzystają z modelu biblioteki DLL satellite.

Zobacz też