Polecenie Otwórz projekt

Otwiera istniejący projekt lub rozwiązanie.

Składnia

File.OpenProject filename

Argumenty

filename

Wymagane. Pełna ścieżka i nazwa pliku projektu lub rozwiązania do otwarcia.

Uwaga

Składnia argumentu filename wymaga, aby ścieżki zawierające spacje używały znaków cudzysłowu.

Uwagi

Automatyczne uzupełnianie próbuje zlokalizować poprawną ścieżkę i nazwę pliku podczas wpisywania.

To polecenie nie jest dostępne podczas debugowania.

Przykład

Poniższy przykład otwiera projekt Visual Basic Test1:

>File.OpenProject "C:\My Projects\Test1\Test1.vbproj"

Zobacz też