Tworzenie instalacji w trybie offline programu Visual Studio

Zaprojektowaliśmy Visual Studio do pracy w różnych konfiguracjach sieci i komputerów. Zalecamy korzystanie z pliku Instalator programu Visual Studio, który jest małym plikiem, który regularnie sprawdza, czy są dostępne aktualizacje online, i pomaga być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi poprawkami i funkcjami. Jednak czasami dostęp w trybie online jest problematyczny. Na przykład możesz mieć zawodne połączenie internetowe lub połączenie internetowe może mieć niską przepustowość. W takich sytuacjach dostępnych jest kilka innych metod uzyskiwania Visual Studio. Możesz użyć funkcji Pobierz wszystko, a następnie zainstalować ją z programu Instalator programu Visual Studio, aby pobrać pliki do lokalnej pamięci podręcznej na komputerze lokalnym przed zainstalowaniem, lub użyć wiersza polecenia, aby utworzyć lokalną pamięć podręczną plików do zainstalowania później.

Uwaga

Jeśli jesteś administratorem IT przedsiębiorstwa, który chce przeprowadzić wdrożenie usługi Visual Studio w sieci klienckich stacji roboczych, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dla administratorów programu Visual Studio i dokumentacją Tworzenie instalacji sieciowej Visual Studio roboczych.

Użyj funkcji "Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj"

W Instalator programu Visual Studio na karcie Obciążenia możesz wybrać opcję Pobierz wszystko, a następnie zainstalować na liście rozwijanej w dolnej części okna dialogowego. Celem tej funkcji jest wstępne załadowanie pobierania pakietów Visual Studio na ten sam komputer, na których planujesz ostatecznie zainstalować Visual Studio. Najpierw pobierając pakiety do lokalnej pamięci podręcznej, możesz bezpiecznie rozłączyć się z Internetem przed zainstalowaniem Visual Studio.

Opcja "Pobierz wszystko, a następnie zainstaluj"

Ważne

Nie używaj funkcji Pobierz wszystko, a następnie instaluj, aby utworzyć lokalną pamięć podręczną, która ma być przesyłana na inny komputer. Nie jest ona przeznaczona do tej pracy.

Możesz również skonfigurować aktualizacje tak, aby przestrzegały zachowania Pobierz wszystko, a następnie instalować. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją Dostosowywanie ustawień aktualizacji.

Tworzenie lokalnej pamięci podręcznej przy użyciu wiersza polecenia

Możesz pobrać mały plik programu inicjujący, a następnie użyć wiersza polecenia, aby utworzyć lokalną pamięć podręczną. Po utworzeniu pamięci podręcznej można jej użyć do zainstalowania Visual Studio.

Krok 1. Pobieranie Visual Studio inicjujący

Aby wykonać ten krok, musisz mieć połączenie internetowe.

Aby uzyskać najnowsze program inicjujące dla programu Visual Studio 2017 w wersji 15.9, pobierz jeden z poniższych plików. Te programy inicjujące zawsze instalują najnowszą wersję programu Visual Studio 2017, niezależnie od tego, kiedy są uruchamiane.

Wersja Program inicjujący
Visual Studio 2017 Professional wersji 15.9 vs_professional.exe
Visual Studio 2017 Enterprise wersji 15.9 vs_enterprise.exe
Visual Studio 2017 Build Tools w wersji 15.9 vs_buildtools.exe

Aby uzyskać najnowsze program inicjujące dla programu Visual Studio 2019, który zawsze zainstaluje najnowszą wersję 16.11, pobierz jeden z poniższych plików. Jeśli chcesz zainstalować określoną wersję programu Visual Studio 2019, przejdź do strony wersji programu Visual Studio 2019, która zawiera linki do programu inicjjącego o stałej wersji dla każdego wydania obsługi.

Wersja Program inicjujący
Visual Studio 2019 Professional wersji 16.11 vs_professional.exe
Visual Studio 2019 Enterprise wersji 16.11 vs_enterprise.exe
Visual Studio 2019 Build Tools w wersji 16.11 vs_buildtools.exe

Aby uzyskać najnowsze program inicjujące dla programu Visual Studio 2022, które zawsze będą instalować najnowszą wersję bieżącego kanału, pobierz jeden z poniższych plików. Alternatywnie, jeśli chcesz zainstalować określoną wersję lub określony kanał programu Visual Studio 2022, przejdź do strony Historia wersji programu Visual Studio 2022, która zawiera linki do programu inicjjącego stałą wersję dla każdego wydania obsługi.

Wersja Program inicjujący
Visual Studio 2022 Community vs_community.exe
Visual Studio 2022 Professional vs_professional.exe
Visual Studio 2022 Enterprise vs_enterprise.exe
Visual Studio 2022 Build Tools vs_buildtools.exe

Porada

Jeśli wcześniej pobrano określony plik programu inicjujący ze strony wydań programu Visual Studio 2019 i chcesz sprawdzić, jaka wersja zostanie ona instalowana, oto jak to zrobić. W Windows otwórz Eksplorator plików, kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu inicjjącego, wybierz pozycję Właściwości, wybierz kartę Szczegóły, a następnie wyświetl numer wersji produktu. Aby dopasować tę liczbę do wydania Visual Studio, zapoznaj się z tabelą w dolnej części tej strony.

Porada

Jeśli wcześniej pobrano plik programu inicjujący i chcesz sprawdzić, jaką wersję zainstaluje, oto jak to zrobić. W Windows otwórz Eksplorator plików, kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu inicjjącego, wybierz polecenie Właściwości, a następnie wybierz kartę Szczegóły. Pole Wersja produktu zawiera opis kanału i wersji, które zostaną zainstalowane przez program inicjujący. Numer wersji powinien być zawsze odczytywany jako "określona najnowsza wersja obsługi", a kanał ma wartość Bieżąca, chyba że zostanie jawnie określony. Dlatego program inicjujący z wersją produktu LTSC 17.0 zainstaluje najnowszą wersję obsługi 17.0.x dostępną w kanale 17.0 LTSC. Program inicjujący z wersją Produktu, który Visual Studio 2022, zainstaluje najnowszą wersję programu Visual Studio 2022 w bieżącym kanale.

Krok 2. Tworzenie lokalnej pamięci podręcznej instalacji

Aby wykonać ten krok, musisz mieć połączenie internetowe.

Otwórz wiersz polecenia i użyj parametrów programu inicjjącego zgodnie z definicją na stronie Użyj parametrów wiersza polecenia do zainstalowania Visual Studio, aby utworzyć lokalną pamięć podręczną instalacji. Typowe przykłady użycia Enterprise inicjujący przedstawiono poniżej i na stronie przykładów parametrów wiersza polecenia. Język inny niż angielski można zainstalować, zmieniając ustawienia na ustawienia lokalne z listy ustawień regionalnych języka . Aby dodatkowo dostosować lokalną pamięć podręczną, można użyć listy składników i en-US obciążeń.

Porada

Aby zapobiec błędowi, upewnij się, że pełna ścieżka instalacji jest mniejsza niż 80 znaków.

 • W przypadku tworzenia aplikacji klasycznych i internetowych na platformie .NET uruchom:

   vs_enterprise.exe --layout c:\localVScache --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional --lang en-US
  
 • W przypadku tworzenia aplikacji klasycznych i internetowych na platformie .NET uruchom:

   vs_enterprise.exe --layout c:\localVScache --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --includeOptional --lang en-US
  
 • W przypadku tworzenia aplikacji klasycznych i Office .NET uruchom:

   vs_enterprise.exe --layout c:\localVScache --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.Office --includeOptional --lang en-US
  
 • W przypadku programowania aplikacji klasycznych w języku C++ uruchom:

   vs_enterprise.exe --layout c:\localVScache --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeDesktop --includeRecommended --lang en-US
  
 • Aby utworzyć pełną lokalną pamięć podręczną, tylko w języku angielskim, ze wszystkimi funkcjami (zajmie to dużo czasu! — ), uruchom:

   vs_enterprise.exe --layout c:\localVScache --lang en-US
  

Uwaga

Pełna lokalna pamięć podręczna Visual Studio wymaga co najmniej 35 GB miejsca na dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe.

Uwaga

Pełna lokalna pamięć podręczna Visual Studio wymaga co najmniej 41 GB miejsca na dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe.

Uwaga

Pełna lokalna pamięć podręczna Visual Studio wymaga co najmniej 45 GB miejsca na dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe.

Krok 3. Instalowanie Visual Studio z lokalnej pamięci podręcznej

Podczas instalowania Visual Studio z lokalnej pamięci podręcznej instalacji instalator Visual Studio używa lokalnych wersji plików w pamięci podręcznej. Jeśli jednak podczas instalacji wybierzesz składniki, które nie są w pamięci podręcznej, instalator Visual Studio spróbuje pobrać je z Internetu. Aby upewnić się, że instalujesz tylko pliki, które zostały wcześniej pobrane, użyj tych samych opcji wiersza polecenia, które zostały użyte do utworzenia lokalnej pamięci podręcznej. Aby upewnić się, że instalator nie próbuje uzyskać dostępu do Internetu, użyj --noweb przełącznika .

Jeśli na przykład utworzono lokalną pamięć podręczną instalacji przy użyciu następującego polecenia:

vs_enterprise.exe --layout c:\localVScache --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional --lang en-US

Następnie użyj tego polecenia, aby uruchomić instalację:

c:\localVScache\vs_enterprise.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --includeOptional
vs_enterprise.exe --layout c:\localVScache --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --includeOptional --lang en-US

Następnie użyj tego polecenia, aby uruchomić instalację:

c:\localVScache\vs_enterprise.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --includeOptional

Ważne

Jeśli używasz usługi Visual Studio Community, musisz ją aktywować, logując się do produktu w ciągu 30 dni od instalacji. Aktywacja wymaga połączenia internetowego.

Uwaga

Jeśli wystąpi błąd z nieprawidłowym podpisem, musisz zainstalować zaktualizowane certyfikaty. Otwórz folder Certyfikaty w lokalnej pamięci podręcznej. Kliknij dwukrotnie każdy plik certyfikatu, a następnie kliknij za pośrednictwem Kreatora Menedżera certyfikatów. Jeśli zostaniesz poproszony o hasło, pozostaw to pole puste.

Lista ustawieniach regionalnych języka

Ustawienia językowe Język
cs-CZ Czeski
de-DE Niemiecki
en-US Angielski
es-ES Hiszpański
fr-FR Francuski
it-IT Włoski
ja-JP japoński
ko-KR Koreański
pl-PL Polski
pt-BR Portugalski (Brazylia)
ru-RU Rosyjski
tr-TR Turecki
zh-CN Chiński – uproszczony
zh-TW Chiński – tradycyjny

Uzyskiwanie pomocy technicznej

Czasami coś może pójść nie tak. Jeśli instalacja Visual Studio zakończy się niepowodzeniem, zobacz Rozwiązywanie Visual Studio problemów z instalacją i uaktualnieniem, aby uzyskać szczegółowe wskazówki.

Oto kilka innych opcji pomocy technicznej:

 • Oferujemy również opcję obsługi czatu instalacyjnego (tylko w języku angielskim) w przypadku problemów związanych z instalacją.
 • Zgłoś nam problemy z produktem za pomocą narzędzia Zgłoś problem, które pojawia się zarówno w Instalator programu Visual Studio, jak i w Visual Studio IDE. Jeśli jesteś administratorem IT i nie masz zainstalowanych Visual Studio, możesz przesłać opinię administratora IT tutaj.
 • Sugeruj funkcję, śledź problemy z produktami i znajdź odpowiedzi w Visual Studio Developer Community.

Zobacz też