✨ (wersja zapoznawcza)✨ dołączanie Live Share sesji z przeglądarki

Wszystkie Live Share współpracy mają teraz możliwość dołączenia z przeglądarki. Oznacza to, że gość sesji nie musi już instalować VS Code Visual Studio dołączyć do sesji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wszystkich tych wystąpień, gdy chcesz, aby ktoś szybko wchodził do sesji, lub dla uczniów, którzy często nie mają zainstalowanych klientów stacjonarnych.

Jak dołączyć do Live Share sesji z przeglądarki

1. Host: rozpoczyna sesję

Aby rozpocząć, host powinien przejść do Visual Studio lub VS Code, aby rozpocząć sesję współpracy. Gdy host udostępnia folder lub projekt.

Animacja sesji uruchamiania

Live Share wygeneruje link sprzężenia, który można udostępnić gościowi. Gość może teraz użyć tego linku, aby przejść do strony internetowej, co teraz daje mu opcję kontynuowania do przeglądarki.

Animacja dołączania do sesji

3. Gość: cieszy się pełną wiernością podczas współpracy z przeglądarki

Po dołączeniu gościa do sesji może on wykonywać tak samo, jak gdyby współpracował z klientami stacjonarnymi.

Animacja pełnej wierności