Nawigacja za pomocą klawiatury w Visual Studio dla komputerów Mac

Visual Studio dla komputerów Mac jest dostępna dla użytkowników klawiatury korzystających z najpopularniejszych skrótów klawiaturowych systemu macOS, a także wielu specyficznych dla Visual Studio dla komputerów Mac. Tutaj znajdziesz informacje na temat niektórych podstawowych poleceń klawiaturowych dla obu tych poleceń oraz sposobu Visual Studio dla komputerów Mac skrótów klawiaturowych.

Korzystanie z nawigacji za pomocą klawiatury

Obsługa nawigacji za pomocą klawiatury jest wbudowana bezpośrednio w system macOS. Aby mieć najbardziej kompleksowe środowisko, ustaw system macOS tak, aby przenosił fokus klawiatury między kontrolkami Wszystkie. Dzięki temu można przechodzić przez wszystkie kontrolki w oknie lub oknie dialogowym.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje klawiatury z wybraną elekcją Wszystkie kontrolki

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

Visual Studio dla komputerów Mac ma szereg skrótów klawiaturowych do różnych zadań. Te skróty można wyświetlać i edytować w następujący sposób:

  1. Wybierz Visual Studio (menu) > Preferences (Preferencje ⌘,).

  2. Przejdź do powiązań > klucza środowiska.

  3. Przewiń listę lub wyszukaj skrót lub polecenie.

  4. Wybierz polecenie .

  5. Wybierz pozycję Powiązanie klucza i wpisz kombinację klawiszy.

  6. Wybierz przycisk Zastosuj.

Porada

Możesz wybrać z listy schematów powiązań kluczy, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom, jeśli znasz inne popularne skróty klawiaturowe (na przykład Visual Studio w Windows).

Przydatne skróty klawiaturowe

Cecha Opis Skrót
Nawigowanie po interfejsie użytkownika Przechodzenie przez wszystkie elementy interfejsu użytkownika. , ⇧⇥
Interakcji Wybierz kontrolkę, która jest aktualnie w fokusie.
Interakcji Wybierz kontrolkę domyślną na ekranie lub w oknie dialogowym.
Przełączanie kart Cykliczne otwieranie plików. ⌘⇧[, ⌘⇧]
Debugowanie Uruchom debugowanie. ⌘⏎

Porada

Zapoznaj się z pełną listą poleceń klawiaturowych na temat skrótów klawiaturowych.