Komentarze

Podczas debugowania lub eksperymentowania z kodem przydatne może być tymczasowe lub długoterminowe komentowanie bloków kodu.

Aby skomentować cały blok kodu:

  • Wybierz kod i wybierz pozycję Przełącz komentarze do wiersza z menu kontekstowego

LUB

  • Użyj cmd + / pomięć klawiszy dla wybranego kodu.

Tych metod można używać do komentowania i odkomentowania sekcji kodu. W plikach języka C# można dodać dodatkowe poziomy komentarzy wiersza, co umożliwia komentowanie i niekomentowanie regionów kodów przy zachowaniu rzeczywistych komentarzy:

komentarze na wielu poziomie

Komentarze są również przydatne do dokumentowania kodu dla przyszłych deweloperów, którzy mogą z niego korzystać. Zazwyczaj są one wykonywane w formie komentarzy wielo wierszowych, które są dodawane w następujący sposób w każdym języku:

C#

/*
 This is a multi-line
 comment in C#
*/

F#

(*
 This is a multi-line
  comment in F#
*)

Zobacz też