Aktualizowanie Visual Studio dla komputerów Mac

Visual Studio dla komputerów Mac regularnie dystrybuuje aktualizacje dla środowiska IDE i obsługiwanych platform. Te aktualizacje mogą mieć postać nowych funkcji, ulepszeń i poprawek błędów.

Visual Studio dla komputerów Mac udostępnia dwa kanały do uzyskania tych najnowszych wersji:

  • Stabilne — zapewnia dokładnie przetestowane aktualizacje. Ten kanał jest zalecany w celu najlepszego tworzenia aplikacji.
  • Wersja zapoznawcza — zapewnia wczesny dostęp do aktualizacji, które są kandydatami do wydania w kanale stabilnego kanału. Te wersje mogą nie być niezawodne do codziennego użytku.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji

Za pomocą pola Visual Studio Updater można sprawdzać, czy są dostępne nowe aktualizacje, zmieniać kanały oraz pobierać i instalować aktualizacje.

Aby otworzyć Visual Studio Updater, przejdź do Visual Studio > Sprawdź aktualizacje:

Sprawdzanie opcji aktualizacji

Zostanie wyświetlone pole aktualizujące:

pole aktualizujące

Zmienianie kanału aktualizacji

Aby zmienić kanał, wybierz go z listy rozwijanej kanału i naciśnij przycisk Przełącz kanał:

Lista rozwijana Zmień kanał

Pobieranie i instalowanie aktualizacji

Przełączanie kanałów automatycznie rozpoczyna proces pobierania nowych aktualizacji.

Jeśli wybrano opcję Sprawdź automatycznie, po otwarciu okna Visual Studio dla komputerów Mac zostanie otwarte okno aktualizujące z podaniem informacji o dostępnych nowych aktualizacjach. Nowe pliki do pobrania zaczną być pobierane automatycznie na komputer, gdy pojawi się to pole.

Aby rozpocząć instalowanie aktualizacji, wybierz przycisk Uruchom ponownie i zainstaluj aktualizacje:

Przycisk , aby rozpocząć instalowanie aktualizacji

W zależności od składników, które należy zainstalować, może być konieczne zaakceptowanie dodatkowych licencji lub wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła administratora komputera.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z aktualizacją, spróbuj wykonać kroki opisane w przewodniku rozwiązywania problemów z aktualizacją.

Zobacz też