Rozwiązywanie problemów: Podczas pobierania informacji występują błędy aktualizatora

W rzadkich przypadkach podczas próby zaktualizowania programu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie "Błąd podczas pobierania informacji o Visual Studio dla komputerów Mac. W takim przypadku spróbuj wykonać następujące czynności, aby rozwiązać ten problem:

 • Sprawdź połączenie internetowe. Spadek połączenia jest najczęstszą przyczyną tego błędu.
  • Jeśli pobieranie składnika nie powiedzie się, możesz kliknąć przycisk ponowić próbę obok nazwy składnika, aby ponowić próbę pobrania.
 • Uruchom ponownie ideę IDE.
 • Jeśli ten komunikat o błędzie będzie nadal wyświetlany, możesz również spróbować zaktualizować plik przy użyciu Instalatora, jeśli plik DMG nadal znajduje się na Twojej maszynie, lub pobrać go z visualstudio.com
  • Instalator zaktualizuje wszystkie zainstalowane składniki na komputerze.
  • Po uruchomieniu instalatora będzie można również zainstalować wszystkie brakujące składniki, które nie zostały wcześniej zainstalowane.
 • Możesz również spróbować wyczyścić buforowane pliki do pobrania, usuwając plik znajdujący się w folderze ~/Library/Caches/VisualStudio/8.0/TempDownload/index.xml .
 • Jeśli pracujesz ze starszą wersją programu Visual Studio dla komputerów Mac, możesz mieć inne numery wersji w VisualStudio katalogu. Usuń index.xml również plik w tych ścieżkach.