Skróty SHA-1 plików ISO programu Team Foundation Server 2018 Team Foundation Server 2018 ISO Files SHA-1 Hashes

Narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier to nieobsługiwane narzędzie wiersza polecenia, które oblicza skróty kryptograficzne SHA-1 dla plików.The Microsoft File Checksum Integrity Verifier tool is an unsupported command line utility that computes SHA-1 cryptographic hashes for files. Po obliczeniu skrótu SHA-1 dla pobranego pliku ISO porównaj go z oczekiwanym skrótem pobranego pliku w poniższej tabeli, aby sprawdzić integralność pobranego pliku.After computing the SHA-1 hash for a downloaded ISO file, compare it to the expected hash for your download in the table below to verify the integrity of your download. Jeśli skróty są niezgodne, może to oznaczać, że pobrany plik jest uszkodzony, i należy pobrać go ponownie.If the hashes don't match, your download may be corrupted and you should download the file again.

Pobierz narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier.Download the Microsoft File Checksum Integrity Verifier.

Uwaga

Poniższe wartości skrótów dotyczą tylko plików pobranych z witryny https://visualstudio.microsoft.com.The hashes provided below only apply to downloads obtained from https://visualstudio.microsoft.com.

Team Foundation Server 2018 Update 2Team Foundation Server 2018 Update 2

Pobierz najnowszą wersję serwera Team Foundation Server 2018.Download the latest version of Team Foundation Server 2018.

JęzykLanguage Skróty SHA-1SHA-1 Hashes
wiele językówMultiple Languages C18F1A1B686557B2E2E9561B246C5CD28870A67EC18F1A1B686557B2E2E9561B246C5CD28870A67E

Team Foundation Server Express 2018 Update 2Team Foundation Server Express 2018 Update 2

Pobierz najnowszą wersję serwera Team Foundation Server Express 2018.Download the latest version of Team Foundation Server Express 2018.

JęzykLanguage Skróty SHA-1SHA-1 Hashes
wiele językówMultiple Languages DD791C9DF1516DC764EFA41F46479F6E71E7A02DDD791C9DF1516DC764EFA41F46479F6E71E7A02D

Team Foundation Server 2018 Update 1Team Foundation Server 2018 Update 1

JęzykLanguage Skróty SHA-1SHA-1 Hashes
wiele językówMultiple Languages 95E21F6D2CB6AB6BFC2BBEBCB3FABC50B1D0645A95E21F6D2CB6AB6BFC2BBEBCB3FABC50B1D0645A

Team Foundation Server Express 2018 Update 1Team Foundation Server Express 2018 Update 1

JęzykLanguage Skróty SHA-1SHA-1 Hashes
wiele językówMultiple Languages AA41C9703CFE309D7C6781B40FF20A3DEADBA3E8AA41C9703CFE309D7C6781B40FF20A3DEADBA3E8

Team Foundation Server 2018Team Foundation Server 2018

JęzykLanguage Skróty SHA-1SHA-1 Hashes
wiele językówMultiple Languages FEEAA9276D35262AFDCE0B7D9847E60B2FBB0DE8FEEAA9276D35262AFDCE0B7D9847E60B2FBB0DE8

Team Foundation Server Express 2018Team Foundation Server Express 2018

JęzykLanguage Skróty SHA-1SHA-1 Hashes
wiele językówMultiple Languages B3905DF7713631E7F45C074B83DCD85F54E1299DB3905DF7713631E7F45C074B83DCD85F54E1299D