Skróty SHA serwera Team Foundation Server 2018 Team Foundation Server 2018 SHA Hashes

Po obliczeniu skrótu SHA dla pobranego pliku ISO możesz porównać go z oczekiwanym skrótem podanym na tej stronie w celu sprawdzenia integralności tego pliku.After computing the SHA hash for a downloaded ISO file, you can compare it to the expected hash provided on this page to verify its integrity. Niezgodny skrót może oznaczać, że pobrany plik jest uszkodzony i należy pobrać go ponownie.If the hash doesn't match, your download may be corrupted and you should download the file again.

Pobierz narzędzie Microsoft File Checksum Integrity VerifierDownload the Microsoft File Checksum Integrity Verifier

Narzędzie Microsoft File Checksum Integrity Verifier pozwala obliczyć skróty SHA dla pobieranych plików.Use the Microsoft File Checksum Integrity Verifier tool to compute the SHA hashes for your downloads. Kliknij przycisk poniżej, aby pobrać to narzędzie.Click the button below to download the tool.

Uwaga

Skróty podane na tej stronie dotyczą tylko plików pobranych z witryny visualstudio.microsoft.com.The hashes provided on this page only apply to downloads obtained from visualstudio.microsoft.com.


Skróty SHA dla produktów Team Foundation Server 2018SHA Hashes for Team Foundation Server 2018 Products

SHA-256 Icon Team Foundation Server 2018 Update 3Team Foundation Server 2018 Update 3

JęzykLanguage Skrót SHA-256SHA-256 Hash
wiele językówMultiple Languages 9E892EBCB5DB6B375A4C80DB253AB3E266F4F324DF6559F147A3E7180A9C20FD9E892EBCB5DB6B375A4C80DB253AB3E266F4F324DF6559F147A3E7180A9C20FD

SHA-256 Icon Team Foundation Server Express 2018 Update 3Team Foundation Server Express 2018 Update 3

JęzykLanguage Skrót SHA-256SHA-256 Hash
wiele językówMultiple Languages 1AD63CFE19C4924345A5C82271262D6C824CFA87C793D39CA21EC3B63A37335F1AD63CFE19C4924345A5C82271262D6C824CFA87C793D39CA21EC3B63A37335F

SHA-1 Icon Team Foundation Server 2018 Update 2Team Foundation Server 2018 Update 2

JęzykLanguage Skrót SHA-1SHA-1 Hash
wiele językówMultiple Languages C18F1A1B686557B2E2E9561B246C5CD28870A67EC18F1A1B686557B2E2E9561B246C5CD28870A67E

SHA-1 Icon Team Foundation Server Express 2018 Update 2Team Foundation Server Express 2018 Update 2

JęzykLanguage Skrót SHA-1SHA-1 Hash
wiele językówMultiple Languages DD791C9DF1516DC764EFA41F46479F6E71E7A02DDD791C9DF1516DC764EFA41F46479F6E71E7A02D

Team Foundation Server 2018 Update 1.1Team Foundation Server 2018 Update 1.1

JęzykLanguage Skróty SHA-1SHA-1 Hashes
wiele językówMultiple Languages A69E6396C33A6698B0AA433542C0662F93FEBEA4A69E6396C33A6698B0AA433542C0662F93FEBEA4

Team Foundation Server Express 2018 Update 1.1Team Foundation Server Express 2018 Update 1.1

JęzykLanguage Skróty SHA-1SHA-1 Hashes
wiele językówMultiple Languages 93736B954ED584B28A159CDDC2F9BA5ACFA73D3293736B954ED584B28A159CDDC2F9BA5ACFA73D32

Team Foundation Server 2018 Update 1Team Foundation Server 2018 Update 1

JęzykLanguage Skrót SHA-1SHA-1 Hash
wiele językówMultiple Languages 95E21F6D2CB6AB6BFC2BBEBCB3FABC50B1D0645A95E21F6D2CB6AB6BFC2BBEBCB3FABC50B1D0645A

SHA-1 Icon Team Foundation Server Express 2018 Update 1Team Foundation Server Express 2018 Update 1

JęzykLanguage Skrót SHA-1SHA-1 Hash
wiele językówMultiple Languages AA41C9703CFE309D7C6781B40FF20A3DEADBA3E8AA41C9703CFE309D7C6781B40FF20A3DEADBA3E8

SHA-1 Icon Team Foundation Server 2018Team Foundation Server 2018

JęzykLanguage Skrót SHA-1SHA-1 Hash
wiele językówMultiple Languages FEEAA9276D35262AFDCE0B7D9847E60B2FBB0DE8FEEAA9276D35262AFDCE0B7D9847E60B2FBB0DE8

SHA-1 Icon Team Foundation Server Express 2018Team Foundation Server Express 2018

JęzykLanguage Skrót SHA-1SHA-1 Hash
wiele językówMultiple Languages B3905DF7713631E7F45C074B83DCD85F54E1299DB3905DF7713631E7F45C074B83DCD85F54E1299D

Początek strony
Top of Page