Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017 for MacVisual Studio 2017 for Mac Product Family System Requirements

Poniżej przedstawiono minimalne wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017 for Mac.The minimum system requirements for the Visual Studio 2017 for Mac family of products is below. Aby zainstalować program Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Visual Studio 2017 — pliki do pobrania.To install Visual Studio 2017 for Mac, see Visual Studio 2017 Downloads. Informacje o nowościach dostępnych w tej wersji można znaleźć w informacjach o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac.For information about everything that's new in this release, see the Visual Studio for Mac 2017 release notes. Zobacz również artykuł Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017 for Mac.See also Visual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility.

Visual Studio 2017 for MacVisual Studio 2017 for Mac

Następujące produkty obsługują poniższe minimalne wymagania systemowe:The following products support the minimum system requirements below:

 • Visual Studio Enterprise 2017 for Mac.Visual Studio Enterprise 2017 for Mac.
 • Visual Studio Professional 2017 for Mac.Visual Studio Professional 2017 for Mac.
 • Visual Studio Community 2017 for Mac.Visual Studio Community 2017 for Mac.

Obsługiwane systemy operacyjneSupported Operating Systems

Program Visual Studio 2017 for Mac można zainstalować i uruchamiać w następujących systemach operacyjnych:Visual Studio 2017 for Mac will install and run on the following operating systems:

 • macOS Sierra 10.12: Community, Professional i Enterprise.macOS Sierra 10.12: Community, Professional, and Enterprise.
 • Mac OS X El Capitan 10.11: Community, Professional i Enterprise\*.Mac OS X El Capitan 10.11: Community, Professional, and Enterprise\*.
\* najnowsza wersja programu Xcode 8.3 wymaga systemu macOS Sierra 10.12, dlatego projekty platform Xamarin.iOS i Xamarin.Mac również wymagają tej minimalnej wersji \* the latest version of Xcode 8.3 requires macOS Sierra 10.12, therefore Xamarin.iOS and Xamarin.Mac projects also require that minimum version

SprzętHardware

 • Procesor 1,8 GHz lub szybszy1.8 GHz or faster processor. (zalecany dwurdzeniowy lub lepszy).Dual-core or better recommended.
 • 4 GB pamięci RAM; zalecane 8 GB pamięci RAM (co najmniej 4 GB w przypadku uruchamiania na maszynie wirtualnej).4 GB of RAM; 8 GB of RAM recommended (4 GB minimum if running on a virtual machine).
 • Miejsce na dysku twardym: około 1 GB.Hard disk space: approx 1GB.

Obsługiwane językiSupported Languages

Program Visual Studio for Mac jest dostępny w następujących językach:Visual Studio for Mac is available in the following languages:

 • angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, francuski, hiszpański, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski (Brazylia), rosyjski, turecki i włoski.English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish.

Wymagania dodatkoweAdditional Requirements

 • Do korzystania z projektów i funkcji platformy .NET Core wymagany jest zestaw SDK platformy .NET Core w wersji 1.1..NET Core SDK 1.1 is required to use .NET Core projects and features. Można go pobrać i zainstalować oddzielnie. Wymaga on systemu Mac OS X El Capitan 10.11 lub jego nowszej wersji.It can be downloaded and installed separately, and requires Mac OS X El Capitan 10.11 or higher.
 • Platforma Xamarin.Android wymaga 64-bitowego zestawu deweloperskiego Java Development Kit (JDK).Xamarin.Android requires the 64-bit Java Development Kit (JDK).
 • Platforma Xamarin.iOS wymaga środowiska Xcode IDE i zestawu iOS SDK firmy Apple.Xamarin.iOS requires Apple's Xcode IDE and iOS SDK.
 • Platforma Xamarin.Forms obsługuje zarówno platformę Android, jak i platformę iOS, o ile są spełnione podane powyżej wymagania.Xamarin.Forms can target both Android and iOS platforms, given the requirements listed above.