Analizowanie danych dotyczących narzędzi do oceny wydajności

Raporty wydajności narzędzia profilowania Visual Studio umożliwiają wyświetlanie i analizowanie problemów z wydajnością aplikacji. Ta sekcja zawiera omówienie raportów i widoków dotyczących wydajności, których można użyć do badania danych dotyczących wydajności.

Typowe zadania

Zadanie Powiązana zawartość
Użyj reguł wydajności, aby szybko identyfikować problemy: narzędzia profilowania wydajności identyfikują typowe problemy i ułatwiają przechodzenie do kodu źródłowego, który zawiera problem. Szczegółowe tematy pomocy często sugerują rozwiązanie. - Analizowanie danych przy użyciu reguł wydajności
Informacje o szczegółach widoku raportu: narzędzia profilowania raportach zawierają zagregowane dane wydajności dla procesów, wątków, modułów i funkcji przebiegu profilowania. Wyświetlane dane zależą od metody profilowania, która została użyta do zbierania danych. - Widoki raportów wydajności
Konfigurowanie, sortowanie i filtrowanie widoków raportów: Kolumny danych do wyświetlenia w raporcie można określić i uporządkować, posortować wiersze raportu i filtrować dane, aby uwzględnić tylko określony segment czasu. - Dostosowywanie widoków raportów narzędzi do wydajności

Zobacz też