Odwołanie do biblioteki języka C

Ta sekcja zawiera informacje referencyjne dotyczące zestawu SDK narzędzia Concurrency Visualizer.

Uwaga

Standard języka C rezerwuje użycie identyfikatorów, które zaczynają się od znaku podkreślenia ( ) dla implementacji, _ takich jak biblioteki. Nie używaj nazw rozpoczynających się od podkreślenia w kodzie. Zachowanie elementów kodu, których nazwy są zgodne z tą konwencją, nie jest gwarantowane i mogą ulec zmianie w przyszłych wersjach. Z tego powodu takie elementy kodu są pomijane w tej dokumentacji.