Visual Studio Icon Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | Obsługa |


Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac. Aby uzyskać instrukcje na temat instalowania i konfigurowania, zobacz dokumentację Setup and Install Visual Studio for Mac (Instalowanie i konfigurowanie programu Visual Studio dla komputerów Mac).

Download Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.


Co nowego w wersji 7.8

Wydania programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8

Najważniejsze informacje o wersji

W tej wersji skoncentrowano się na podniesieniu jakości w programie Visual Studio dla komputerów Mac przez usunięcie błędów oraz poprawienie wydajności i niezawodności.

Ponadto zaktualizowaliśmy również pakiet NuGet do wersji 4.8, zestaw .NET Core SDK do wersji 2.1.504 i środowisko uruchomieniowe programu .NET Core do wersji 2.1.8


Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8 (7.8.0.1624)

wydany 20 lutego 2019 r.

Powłoka

.NET Core

ASP.NET Core

  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że profil folderu mógł być tworzony przy użyciu konfiguracji „Domyślna” zamiast „Wersja”.

Narzędzia sieci Web

Xamarin

  • Zaktualizowaliśmy wersję narzędzia NuGet agenta usługi Xamarin Test Cloud.
  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że polecenie Wyświetl archiwa pojawiało się w projektach programu .NET Core.

Xamarin.Forms

  • Funkcja IntelliSense w plikach XAML zestawu narzędzi Xamarin.Forms jest teraz dostępna dla właściwości FontFamily.

Projektanci

Xamarin.Android

Xamarin.iOS

Xamarin.Mac

Edytor kodu

NuGet

Debuger

  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że występował błąd debugera, gdy był on uruchamiany w zewnętrznej konsoli w systemie Mojave.

Narzędzia testowe

F#

System projektu

Przeglądarka zestawów

Ułatwienia dostępu

  • W tej wersji rozwiązaliśmy szereg problemów z dostępnością, w tym kilka problemów z funkcją VoiceOver występujących w debugerze i podczas tworzenia certyfikatów deweloperów systemu iOS, a także problemy z klawiaturą w menedżerze zestawów Android SDK.

Inne

  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że usunięcie zaznaczenia ustawienia Organizuj za pomocą > Umieść najpierw dyrektywy System nie było zapisywane.
  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że program Visual Studio dla komputerów Mac nie zapamiętuje ustawień.
  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że sprawdzanie dostępności aktualizacji mogło powodować wyświetlenie wielu monitów do zalogowania się.

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8.1.4

wydany 22 lutego 2019 r.

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8.2.1

wydany 28 lutego 2019 r.

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8.3.2

wydany 12 marca 2019 r.

Release Notes Icon Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.8.4.1

wydany 13 maja 2019 r.

  • W tej wersji rozwiązano problem powodujący (awarię programu Visual Studio dla komputerów Mac 7.8.3 po załadowaniu drugiego rozwiązania)[https://developercommunity.visualstudio.com/content/problem/509716/visual-studio-783-build2-crashes-after-loading-a-s.html ].

Opinie i sugestie

Chcemy poznać Twoją opinię! Za pomocą opcji Zgłoś problem środowiska IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac możesz zgłosić problem i śledzić swoją opinię w portalu Developer Community. Aby zasugerować nową funkcję, możesz użyć pozycji Zaproponuj funkcję. Te sugestie również można śledzić w portalu Developer Community.


Blogi

Skorzystaj ze szczegółowych informacji i zaleceń dostępnych w witrynie blogów dotyczących narzędzi programistycznych, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi wersjami i zyskać dostęp do szczegółowych wpisów dotyczących szerokiego zakresu funkcji.

Developer Tools Blogs


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac

Można zapoznać się z poprzednimi wersjami informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac na stronie historii informacji o wersji.


Początek strony