Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | Obsługa


Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony. Kliknij Ikona kuli ziemskiej i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków.


Ten artykuł zawiera informacje o najnowszej wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac, wersja 7.2.

Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych, aplikacji internetowych i aplikacji w chmurze za pomocą platform Xamarin i .NET Core, a także gier przy użyciu platformy Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.

Jak nam idzie?

Chcemy poznać Twoją opinię! Aby zgłosić problem, skorzystaj z opcji Zgłoś problem w prawym górnym rogu środowiska IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów.

Data wydania: 8 listopada 2017 r. — Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2.2.11

Ta wersja obejmuje obsługę narzędzia Xcode 9.1.

Data wydania: 30 października 2017 r. — Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2.2.7

Następujące problemy zostały rozwiązane w tej wersji:

 • Zawieszanie interfejsu użytkownika przy otwieraniu pliku TypeScript
 • Rozwiązano problem, który może uniemożliwić użytkownikom rejestrowanie kluczy interfejsu API Google Play niezbędnych do publikowania aplikacji w sklepie Google Play.
 • 0Rozwiązano problem, w którym zintegrowane środowisko projektowe (IDE) mogło powodować awarię, jeśli kod języka objective-c zgłaszał wyjątek.

Data wydania: 9 października 2017 r. — Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2.0.636

W programie Visual Studio dla komputerów Mac w wersji 7.2 główny nacisk położono na usunięcie usterek i poprawienie wydajności. Zawarto też w nim następujące funkcje.

.NET Core

 • Platforma .NET Core 2 jest teraz domyślnie uwzględniana podczas instalacji

Android

 • Instalator zestawu SDK na żądanie. Zestawy Android SDK, które nie zostały zainstalowane, można zainstalować w tle.
 • Obsługiwany jest teraz system Android 8.0 Oreo.

iOS

 • W tej wersji obsługiwane jest środowisko Xcode 9.

Obsługa platformy Docker

Można teraz publikować aplikacje platformy ASP.NET Core w kontenerach Docker i uruchamiać je z poziomu usługi App Service.

Aby włączyć obsługę platformy Docker w swoim projekcie, kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację internetową platformy ASP.NET Core i wybierz kolejno pozycje Dodaj > Dodaj obsługę platformy Docker.

Aby opublikować aplikację internetową w kontenerze Docker, użyj przepływu pracy Opublikuj > Opublikuj na platformie Azure wprowadzonego w programie Visual Studio dla komputerów Mac (kliknij prawym przyciskiem myszy projekt aplikacji internetowej w okienku rozwiązania).

Podczas publikowania na platformie Azure są tworzone następujące zasoby:

 • Rejestr kontenerów.
 • Nowy obraz platformy Docker jest tworzony, otagowywany i wypychany do tego rejestru kontenerów platformy Azure.
 • Magazyn platformy Azure do przechowywania rejestru kontenerów.
 • Usługa App Service.
  • Pobiera obraz z rejestru kontenerów i uruchamia go.
mac docker publish
(Rysunek 1) Publikowanie na platformie Docker

Uwaga:

 • Jeśli używasz istniejącej grupy zasobów, musi ona znajdować się w tym samym regionie co tworzony plan usługi App Service.
 • Jeśli tworzysz nową grupę zasobów, rejestr kontenerów i plan usługi App Service musisz ustawić tak, aby były w tym samym regionie (np. rejestr i plan muszą być w regionie „Zachodnie stany USA”).
 • Minimalny rozmiar maszyny wirtualnej dla plan usługi App Service to S1.

Xamarin Live Player (wersja zapoznawcza)

Program Xamarin Live Player pozwala deweloperom na ciągłe wdrażanie i debugowanie aplikacji bezpośrednio na urządzeniu z systemem iOS lub Android.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę xamarin.com/live.

Pamiętaj, że integracja programu Xamarin Player jest obecnie wyłączona. Można ją włączyć, wybierając kolejno pozycje Preferencje | Projekt | Xamarin Live Player (wersja zapoznawcza) i przełączając opcję „Włącz aplikację Xamarin Live Player”.

Inne

 • Usługi IoT i Azure Functions są obecnie w wersji zapoznawczej i są dostępne jako dodatkowe rozszerzenia w menedżerze rozszerzeń. Nie są instalowane domyślnie z programem Visual Studio dla komputerów Mac.

Najważniejsze problemy rozwiązane w tej wersji

Znane problemy

 • Azure Functions: Debugowanie usługi Azure Functions nie działa bezpośrednio po utworzeniu projektu. Aby móc debugować, zamknij i ponownie otwórz projekt.
 • Platforma Docker może zakłócać uruchamianie emulatorów systemu Android korzystających z aparatu HAXM. Jeśli debugujesz aplikacje systemu Android w emulatorach, zamknij platformę Docker przed próbą debugowania.

Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac

Informacje o bieżącej wersji

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.4

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.1

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.0

Początek strony