Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Xamarin | Blogi | Obsługa


Uwaga

Jeśli korzystasz z przetłumaczonej wersji tej strony i chcesz zobaczyć najnowszą zawartość, odwiedź tę stronę informacji o wersji w angielskiej wersji językowej.

Porada

Język strony możesz przełączać u dołu tej strony. Kliknij Ikona kuli ziemskiej i wyszukaj swój język albo wybierz go z listy dostępnych języków.


Ten artykuł zawiera informacje o najnowszej wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac, wersja 7.3.

Program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac umożliwia tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych, aplikacji internetowych i aplikacji w chmurze za pomocą platform Xamarin i .NET Core, a także gier przy użyciu platformy Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o programie Visual Studio 2017 for Mac, zobacz Wymagania systemowe programu Visual Studio 2017 for Mac oraz Obsługiwane platformy i zgodność.

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.

Jak nam idzie?

Chcemy poznać Twoją opinię! Możesz zgłosić problem za pomocą opcji Zgłoś problem w środowisku IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac. Swoje opinie możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów.

Data wydania: 15 lutego 2018 r. — program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3 (7.3.3.17)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:

Data wydania: 31 stycznia 2018 r. — program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3 (7.3.3.12)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Problemy zgłaszane przez klientów, które zostały rozwiązane w tej wersji:

Data wydania: 9 stycznia 2018 r. — program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3 (7.3.3.5)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Ta wersja zawiera następujące poprawki błędów:

Data wydania: 14 grudnia 2017 r. — program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3 (7.3.2.12)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Ta wersja zawiera poprawki błędów:

Ulepszenia:

Data wydania: 7 grudnia 2017 r. — program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3 (7.3.0.799)

Problemy rozwiązane w tej wersji

Ta wersja obejmuje obsługę środowiska Xcode 9.2.

Data wydania: 4 grudnia 2017 r. — program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3 (7.3.0.797)

iOS

Automatyczne podpisywanie dla systemu iOS.

Ta wersja obsługuje automatyczne podpisywanie dla systemu iOS (oraz systemów tvOS i WatchOS), co znacznie upraszcza aprowizację.

W celu aprowizacji urządzenia z systemem iOS trzeba wygenerować kilka artefaktów:

 • Tożsamość podpisywania dewelopera
 • Identyfikator aplikacji (z wymaganymi usługami aplikacji)
 • Profil aprowizacji zawiera identyfikator UDID urządzenia z systemem iOS.

Funkcja automatycznego podpisywania programu Visual Studio dla komputerów Mac próbuje wygenerować te artefakty i modyfikuje plik CSPROJ tak, aby te pliki były używane do podpisywania.

Aby włączyć automatyczne podpisywanie w projekcie dla systemu iOS, otwórz edytor pliku Info.plist i wybierz swój zespół deweloperów w sekcji Podpisywanie. Jeśli nie masz zespołu, upewnij się, że zalogowano się na koncie Apple ID przy użyciu narzędzia do obsługi kont Apple. Następnie włącz automatyczne podpisywanie:

Opcja automatycznego podpisywania w programie Visual Studio dla komputerów Mac

Należy zauważyć, że we wszystkich konfiguracjach aprowizowanego projektu zostanie ustawiony ten sam certyfikat i profil.

Program Visual Studio dla komputerów Mac automatycznie utworzy lub zaktualizuje certyfikaty i profile, kiedy wystąpi dowolne z następujących zdarzeń:

 • Podpisywanie automatyczne jest włączane w edytorze pliku Info.plist.

 • Jest podłączane urządzenie fizyczne.

 • Identyfikator pakietu w pliku Info.plist ulega zmianie.

 • W pliku Entitlements.plist jest wybierana obsługiwana możliwość. W tej wersji nie wszystkie uprawnienia wywołują automatyczne podpisywanie. Obecnie obsługiwane są następujące uprawnienia:

  • HealthKit
  • HomeKit
  • Osobista sieć VPN
  • Konfiguracja zasobów bezprzewodowych
  • Dźwięk Inter-App
  • SiriKit
  • Hotspot
  • Rozszerzenia sieci
  • Obsługa wielu ścieżek

  Obsługa innych uprawnień zostanie dodana w przyszłości.

Preferencje tożsamości zespołu i dewelopera są zapisywane w pliku USERPREFS, dzięki czemu można je wyłączyć spod kontroli źródła.

iOS Designer

W programie Visual Studio 7.3 wprowadzono szereg ulepszeń narzędzia iOS Designer:

 • Nowy dolny pasek narzędzi

  Dolny pasek narzędzi narzędzia iOS Designer

  Usunięto kontrolki Klasa rozmiaru, Wyświetl jako, orientacji i powiększania, które dawniej znajdowały się na pasku narzędzi dokumentu. Przeniesiono je na nowy pasek narzędzi dodany u dołu obszaru dokumentu.

  • Kontrolki powiększenia znajdują się teraz z prawej strony dolnego paska narzędzi i działają tak samo jak wcześniej.
   • Bieżący widok jest wyświetlany z lewej strony dolnego paska narzędzi. Kliknij ten element, aby rozwinąć nowy pasek Klasa rozmiaru/Wyświetl jako:
    • Po rozwinięciu na tym pasku są widoczne wszystkie urządzenia, orientacje i/lub adaptacje mające zastosowanie do bieżącego dokumentu. Klikając te opcje, możesz zmieniać widok powierzchni projektowej.
    • Kiedy są włączone klasy rozmiarów, z prawej strony rozwiniętego paska jest widoczny ich przycisk. Klikając ten przycisk, możesz utworzyć odmianę opartą na obecnym wyborze urządzenia, orientacji i/lub adaptacji.
 • Tryb ograniczeń

  Nowy pasek narzędzi ograniczeń narzędzia iOS Designer

  Przyciski dodawania i usuwania ograniczeń zostały usunięte z paska narzędzi dokumentu. Wprowadzono nowy przełącznik Tryb ograniczeń.

  • Wcześniej tryb ograniczeń był włączany przez ponowne kliknięcie zaznaczonego widoku na powierzchni projektowej. Ten mechanizm został zastąpiony nowym przełącznikiem umieszczonym na górnym pasku narzędzi dokumentu.
  • Przycisk „Aktualizuj ramki na podstawie ograniczeń” z górnego paska narzędzi dokumentu w trybie ograniczeń zastąpiliśmy przyciskiem „Aktualizuj ograniczenia na podstawie ramek”.
 • Układ prowadnic obszaru bezpiecznego

  Teraz jest obsługiwany układ prowadnic obszaru bezpiecznego wprowadzony w systemie iOS 11.

  • Układ prowadnic obszaru bezpiecznego można włączyć we właściwościach dokumentu. Prowadnice stają się widoczne po kliknięciu powierzchni projektowej poza wszystkimi kontrolerami widoku.
  • Kiedy układ prowadnic obszaru bezpiecznego jest włączony, istniejące ograniczenia górnych lub dolnych prowadnic układu są konwertowane na ograniczenia względem obszaru bezpiecznego.
  • Wyłączenie układu prowadnic obszaru bezpiecznego powoduje, że istniejące ograniczenia względem obszaru bezpiecznego są konwertowane na ograniczenia względem dolnych lub górnych prowadnic układu.
 • Obsługa środowiska Xcode

  • Środowisko Xcode 9.1 jest w pełni obsługiwane.
  • Minimalna obsługiwana wersja to obecnie Xcode 8.0.

Inne

 • Nowy typ katalogu zasobów: ColorSet.

  • W środowisku Xcode9 i systemie iOS 11 wprowadzono obsługę zasobów ColorSet, które umożliwiają użytkownikom definiowanie kolorów niestandardowych do użytku w aplikacjach. Ta wersja programu Visual Studio dla komputerów Mac obsługuje tę funkcję.

Android

 • Ulepszone błędy wdrażania. Kiedy użytkownik próbuje uruchomić projekt dla systemu Android bez działania możliwego do uruchomienia w trybie wydania, środowisko IDE wykrywa tę sytuację i skuteczniej informuje o niej użytkownika.

 • Podpowiedzi do konfiguracji uruchomieniowej. Edytor konfiguracji uruchomieniowej wyświetla teraz wskazówki dotyczące prawidłowego eksportowania działań, usług i odbiorników emisji.

 • Integracja menedżera zestawów SDK z aktualizatorem. Aktualizator programu Visual Studio dla komputerów Mac może automatycznie rozwiązywać, pobierać i instalować zależności zestawu Android SDK. Jeśli aktualizacja platformy Xamarin.Android jest zależna od instalacji określonego poziomu zestawu Android SDK, wymagany zestaw SDK jest wyświetlany na liście wraz z dostępnymi aktualizacjami i jest automatycznie pobierany. Po pomyślnym zainstalowaniu platformy Xamarin.Android aplikacja aktualizatora instaluje pobrany wcześniej pakiet w domyślnej lokalizacji zestawu Android SDK.

Android Designer

 • Szybsze renderowanie w programie Visual Studio
 • Poprawki niezawodności programu Visual Studio
 • Ulepszona obsługa przewijania dla widżetów ScrollView

Xamarin Live Player (wersja zapoznawcza)

 • Zaktualizowano o obsługę projektów zestawu SDK stylu.

 • Zaktualizowano o obsługę emulatorów systemów Android i iOS. Teraz można przy użyciu funkcji uruchamiania na żywo wizualizować widoki formularzy bez potrzeby parowania urządzenia lub kompilowania aplikacji.

 • Ulepszono raporty o stanie i komunikaty o błędach generowane podczas wdrażania.

 • Jest dostępny stan wdrożenia podczas wdrażania bieżącego widoku uruchamiania na żywo.

 • Funkcja uruchamiania na żywo ma teraz skrót (Shift+Opt+L).

Aplikacja odtwarzacza otrzymała szereg udoskonaleń i poprawek błędów. Należy pamiętać o pobraniu najnowszych kompilacji z odpowiednich sklepów z aplikacjami.

Edytor

 • Nowe refaktoryzacje oparte na platformie Roslyn.

  W kodzie C# są teraz dostępne refaktoryzacje Generuj na podstawie sposobu użycia, Zmień sygnaturę metody i Wyodrębnij interfejs.

Inne

 • Integracja z platformą VSTest.

  Program Visual Studio dla komputerów Mac obsługuje teraz różnorodne platformy testowe dzięki integracji z platformą VSTest. Pakiety adapterów NuGet w programie Visual Studio dla komputerów Mac (na przykład MSTest.TestAdapter i xunit.runner.visualstudio) pozwalają korzystać z platform takich jak MSTest czy xUnit.

 • Zaktualizowane uwierzytelnianie.

  Ulepszenia integracji mechanizmów uwierzytelniania w programie Visual Studio powinny wyeliminować wiele problemów użytkowników z logowaniem się na kontach programu Visual Studio i pobieraniem informacji o licencjach.

 • Ułatwienia dostępu.

  Wciąż aktualizujemy i ulepszamy funkcje ułatwień dostępu.

 • Obsługa aktualizatora platformy .NET Core.

  W ramach sprawdzania aktualizacji program Visual Studio dla komputerów Mac sprawdza teraz, czy jest zainstalowany zestaw SDK platformy .NET Core 2.0. Jeśli nie jest on zainstalowany, okno dialogowe aktualizacji programu Visual Studio pozwala na jego pobranie i zainstalowanie.

Najważniejsze problemy rozwiązane w tej wersji

Znane problemy

 • Platforma Docker może zakłócać uruchamianie emulatorów systemu Android korzystających z aparatu HAXM. Jeśli debugujesz aplikacje systemu Android w emulatorach, zamknij platformę Docker przed próbą debugowania.

 • Utworzenie pustego pakietu Xamarin.Forms w języku F# może spowodować awarię środowiska IDE przy próbie skompilowania aplikacji. Aby obejść ten problem, ręcznie dodaj pakiet Xamarin.Forms do projektu.


Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac

Informacje o bieżącej wersji

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.4

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.3

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.2

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.1

Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 dla komputerów Mac w wersji 7.0

Początek strony