Historia informacji o wersji programu Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History


Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemyDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known IssuesUwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio.This is not the latest version of Visual Studio. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2019.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2019.


Aby pobrać program Visual Studio 2017, kliknij przycisk pobierania i po wyświetleniu monitu zaloguj się za pomocą swojej subskrypcji programu Visual Studio.To download Visual Studio 2017, click the download button and log in with your Visual Studio Subscription when prompted. Jeśli nie masz subskrypcji programu Visual Studio, możesz ją bezpłatnie utworzyć, klikając pozycję „Utwórz nowe konto Microsoft” na stronie logowania.If you don’t have a Visual Studio Subscription, you can create one for free by clicking on “Create a new Microsoft account” on the login page. Zalecamy używanie programu Visual Studio 2019, aby mieć dostęp do najnowszych funkcji i poprawek błędów.We recommend using Visual Studio 2019 to get the latest features and bug fixes.

Odwiedź stronę starszej wersji, aby pobrać inne produkty Visual Studio 2017.Visit the older version page to download other Visual Studio 2017 products.


Informacje o bieżącej wersjiCurrent Release Notes

Informacje o starszych wersjachArchived Release Notes


Początek strony
Top of Page