Visual Studio Icon Informacje o wersji programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod dystrybucyjny | Dokumentacja | Blogi | Obsługa


Pobieranie

Kliknij przycisk, aby pobrać najnowszą wersję programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje o wymaganiach systemowych, zobacz przewodniki Wymagania systemowe dla komputera Mac i Obsługiwane platformy i zgodność komputera Mac.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania i aktualizowania programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac, zobacz przewodnik Instalowanie programu Visual Studio dla komputerów Mac.

Download VS for Mac

Aby dowiedzieć się więcej o innych powiązanych plikach do pobrania, zobacz stronę Pobieranie.

Ważne

Program Visual Studio 2019 dla komputerów Mac (w wersji 8 lub nowszej) nie jest obsługiwany w systemie Mac OS X 10.11 (El Capitan) lub starszym. Jeśli masz program Visual Studio 2017 dla komputerów Mac (wersja 7), nie będziesz widzieć aktualizacji do programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac. Instalacja również zostanie zablokowana. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować system macOS do wersji 10.12 (Sierra) lub nowszej


Co nowego w programie Visual Studio 2019 dla komputerów Mac

Wydania programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1

Wpisy w blogu programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac

Blog dotyczący programu Visual Studio to oficjalne źródło informacji o produkcie pochodzących od zespołu inżynierów ds. programu Visual Studio. Szczegółowe informacje na temat wersji programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac można znaleźć w następujących wpisach:

Najważniejsze informacje o wersji

Ta wersja zawiera następujące najważniejsze poprawki:

 • Nowy edytor języka C# jest domyślnie włączony. Zawiera on zaktualizowany, w pełni natywny interfejs użytkownika, oparty na niezawodnym fundamencie programu Visual Studio.
 • Obsługa platformy .NET Core 3 w wersji zapoznawczej 3, 4 i 5. W celu obsługi wersji zapoznawczej 6 wypróbuj naszą następną wersję zapoznawczą.
 • Trzy nowe szablony ASP.NET Core dla aplikacji jednostronicowych. Są to te same szablony, które są dostarczane przez narzędzie wiersza polecenia dotnet i program Visual Studio w systemie Windows.

Znane problemy

Ważne

Jeśli wcześniej używano platformy .NET Core 2.2.1xx z programem Visual Studio dla komputerów Mac 8.0, musisz ręcznie przeprowadzić aktualizację do obsługiwanej wersji platformy .NET Core zgodnie z zaleceniami w przewodniku Obsługa platformy .NET Core. Zalecamy używanie wersji 2.1.700 lub 2.2.300.

Wszystkie znane problemy można znaleźć w sekcji Znane problemy.


Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1.5 (8.1.5.9)

wydany 9 lipca 2019 r.

W tej wersji rozwiązano następujące problemy:

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1.4 (8.1.4.5)

wydany 2 lipca 2019 r.

W tej wersji rozwiązano następujące problemy:

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1.3 (8.1.3.19)

wydany 27 czerwca 2019 r.

W tej wersji rozwiązano następujące problemy:

 • Nadal nie można zapisywać plików AXML.
 • Opcja publikowania w kontroli wersji jest zawsze wyłączona.
 • Dodawanie obsługi narzędzia Docker Compose do projektu platformy .NET Core z włączonym protokołem HTTPS kończy się niepowodzeniem i zwraca wyjątek Kestrel z informacją o tym, że certyfikat dewelopera z podpisem własnym nie jest zaufany lub nie udało się go znaleźć.
 • Komunikat „Aplikacja zakończyła pracę z kodem: 255” zostaje wyświetlony w oknie „Dane wyjściowe aplikacji” po debugowaniu projektu docker-compose, a następnie debugowaniu aplikacji internetowej.
 • Nie można debugować normalnej aplikacji konsoli w systemie macOS Catalina.
 • Program Visual Studuo dla komputerów Mac ulega awarii w systemie macOS Catalina podczas próby otwarcia rozwiązania.

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1.2 (8.1.2.2)

wydany 23 czerwca 2019 r.

W tej wersji rozwiązano problem polegający na tym, że brakujący plik XAML powodował awarię funkcji IntelliSense.

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1.1 (8.1.1.27)

wydany 20 czerwca 2019 r.

W tej wersji rozwiązano następujące problemy:

Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1 (8.1.0.2742)

wydany 13 czerwca 2019 r.

Instalator

 • Przenieśliśmy poprawki uprawnień systemu Android na czas instalacji.
 • W tej wersji ulepszyliśmy projekt i logikę instalatora programu Visual Studio dla komputerów Mac. Instalator prezentuje wszystkie dostępne opcje w znacznie bardziej zrozumiały i przejrzysty sposób, umożliwiając Ci podjęcie świadomej decyzji o tym, co dokładnie chcesz zainstalować.
New Component Selection Screen
Nowy ekran wyboru składników

Nowy edytor języka C#

W kwietniowym wydaniu programu Visual Studio 2019 dla komputerów Mac udostępniliśmy zupełnie nowy edytor języka C# jako środowisko opcjonalne. Chcieliśmy upewnić się, że nowy edytor spełnia nasze standardy wydajności i niezawodności, zanim stanie się domyślnym edytorem w programie Visual Studio 2019 dla komputerów Mac. Ponadto chcieliśmy upewnić się, że nie ma większych niezgodności działania lub funkcjonalności między starszym edytorem a nowym.

Po wszechstronnych testach, poprawkach błędów i wielu rozmowach z naszą społecznością wierzymy, że obecnie nowy edytor może już być środowiskiem domyślnym.

Nowy edytor ma zaktualizowany, w pełni natywny interfejs użytkownika, oparty na niezawodnym fundamencie programu Visual Studio. Zawiera kilka dodatkowych funkcji, które likwidują lukę między starym i nowym edytorem, a ponadto pewne funkcje wyraźnie żądane przez społeczność użytkowników programu Visual Studio dla komputerów Mac.

New Editor feature
Funkcje nowego edytora w programie Visual Studio dla komputerów Mac

Nowy edytor programu Visual Studio dla komputerów Mac zawiera następujące funkcje:

 • Natywny interfejs użytkownika systemu macOS oparty na platformie Cocoa (etykietki narzędzi, powierzchnia edytora, informacje wizualne na marginesach, renderowanie tekstu, IntelliSense)
 • Obsługa natywnego wprowadzania tekstu
 • Obsługa języka RTL/BiDi
 • Wspólny rdzeń platformy Visual Studio
 • Roslyn 3
 • Obsługa wielu karetek
 • Zawijanie wierszy
 • Aktualizacja interfejsu użytkownika funkcji IntelliSense
 • Ulepszone funkcje Znajdź/Zamień

Obsługa fragmentów kodu w edytorze

Można teraz używać fragmentów kodu w nowym edytorze, stosując kombinację klawiszy [TAB]-[TAB], kiedy fragment jest zaznaczony w oknie ukończenia.

Code Snippets
Fragmenty kodu

Formatowanie zaznaczenia

Teraz można formatować zaznaczenie, gdy zaznaczenie jest wyróżnione, a następnie użyć klawisza skrótu Formatuj lub polecenia menu Formatuj.

Format Selection
Formatowanie zaznaczenia

Margines znacznika błędu na pasku przewijania

Błędy i komunikaty będą teraz zaznaczone na pasku przewijania, co pozwoli szybko nawigować między nimi w kodzie. Kliknięcie znacznika spowoduje przejście karetki do lokalizacji błędu lub komunikatu.

Żarówki w tekście

Program Visual Studio 2019 dla komputerów Mac obsługuje teraz żarówki w tekście dla sugerowanych poprawek w kodzie. Gdy pojawi się podkreślenie, umieść kursor na kodzie i kliknij ikonę żarówki, która zostanie wyświetlona, aby wybrać z listy sugerowaną poprawkę.

Inline lightbulbs graphic
Żarówki w tekście

Wiele karetek

Nowe menu Edytuj > Wiele karetek zapewnia lepszą obsługę wielu karetek i zawiera zaawansowane polecenia do manipulowania karetkami — zgodnie z tym, co jest już dostępne w programie Visual Studio dla systemu Windows. Skróty klawiaturowe mają takie same domyślne ustawienia jak w systemie Windows. Można je zmodyfikować w preferencjach.

Multiple Carets graphic
Wiele karetek
 • Dodane polecenie i element menu Go To Base (Przejdź do podstawy).
 • Dodano polecenie nawigacyjne Go To Line Number (Przejdź do numeru wiersza).

Szablony ASP.NET Core dla aplikacji jednostronicowych (SPA)

W tej wersji dołączono cztery nowe szablony w programie Visual Studio dla komputerów Mac — te same szablony, które są dostarczane przez narzędzie wiersza polecenia dotnet i program Visual Studio w systemie Windows:

Te szablony pozwalają rozpocząć pracę od przykładowej aplikacji po stronie klienta napisanej przy użyciu poszczególnych powyższych technologii. Aplikacja korzysta z danych pochodzących z zaplecza interfejsu API platformy ASP.NET Core. Pliki projektu generowane przez te szablony są skonfigurowane do tworzenia zasobów TypeScript i JavaScript po uruchomieniu aplikacji, co pozwala skoncentrować się na tworzeniu aplikacji bez opuszczania środowiska IDE.   Ponadto dodaliśmy nowy szablon biblioteki klas Razor, aby ułatwić tworzenie pakietów i ponowne używanie widoków, stron, kontrolerów, modeli stron, składników widoków i modeli danych usługi Razor. Możesz dowiedz się więcej o tym w dokumentacji Razor Pages na platformie ASP.NET Core.

.NET Core

ASP.NET Core

Unity

 • Zoptymalizowaliśmy wydajność debugera podczas dołączania do projektów Unity. Można również włączyć funkcję Preferencje > Analiza źródła > Włącz analizę źródła w całym rozwiązaniu w programie Visual Studio dla komputerów Mac, aby dołączanie działało jeszcze szybciej.

Debuger

 • Podczas debugowania projektów .NET Core wskaźnik instrukcji można teraz przenosić za pomocą opcji „Ustaw następną instrukcję”.
Set Next Statement
Ustaw następną instrukcję

Powłoka

 • Za pomocą menu kontekstowego paska kart można teraz zamknąć wszystkie karty znajdujące się po prawej stronie aktualnie wybranej karty.
Close to the right graphic
Zamknij po prawej stronie

Okno uruchamiania

Narzędzia sieci Web

Przeglądarka zestawów

System projektu

Kontrola wersji

NuGet

Xamarin

iOS Designer

Android Designer

Teraz możesz edytować pliki układu systemu Android obok siebie za pomocą widoku projektanta w czasie rzeczywistym. To środowisko umożliwia wyświetlanie zmian wprowadzonych w pliku układu systemu Android na bieżąco podczas edycji, co znacznie poprawia wydajność podczas edytowania tych plików.

Android Designer split-view graphic
Widok podzielony narzędzia Android Designer

Projektant formularzy

Xamarin.iOS

Xamarin.Android

Inne poprawki


Opinie i sugestie

Chcemy poznać Twoją opinię! Możesz zgłosić problem za pośrednictwem opcji Zgłoś problem w środowisku IDE programu Visual Studio dla komputerów Mac. Swoje opinie, w tym sugestie, możesz śledzić w portalu Społeczność deweloperów.


Znane problemy

Poniżej zamieszczono listę wszystkich istniejących znanych problemów w programie Visual Studio 2019 dla komputerów Mac w wersji 8.1:


Historia informacji o wersji programu Visual Studio dla komputerów Mac

Poprzednie wersje informacji o wersji programu Visual Studio dla komputerów Mac można przejrzeć na stronie Historia informacji o wersji.


Początek strony