Visual Studio Icon Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017Społeczność deweloperów | Wymagania systemowe | Zgodność | Kod możliwy do rozpowszechniania | Postanowienia licencyjne | Blogi | Znane problemyUwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź informacje o bieżącej wersji programu Visual Studio 2019.


Program Visual Studio 2017 oferuje wiele nowych, atrakcyjnych funkcji i udoskonaleń dotyczących produktywności środowiska IDE. Umożliwia obsługę tworzenia aplikacji dla systemu Windows, tworzenie aplikacji mobilnych dla wielu platform, tworzenie aplikacji platformy Azure, tworzenie aplikacji sieci Web i w chmurze oraz wykonywanie wielu innych zadań. Aby wypróbować program Visual Studio 2017, zobacz Visual Studio 2017 — pliki do pobrania. Aby uzyskać informacje o tym, co nowego w tej wersji, zobacz Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 i Co nowego w programie Visual Studio 2017.

Dla programu Visual Studio Code zobacz Visual Studio Code FAQ (Visual Studio Code — często zadawane pytania).
W przypadku programu Visual Studio 2017 for Mac zobacz Obsługiwane platformy i zgodność programu Visual Studio 2017 for Mac.
Informacje o wersji programu Visual Studio 2017 for Mac.

Instalacja

Program Visual Studio 2017 można zainstalować i korzystać z niego razem z poprzednimi wersjami programu Visual Studio, w tym Visual Studio 2015, Visual Studio 2013 i Visual Studio 2012.

Pobieranie


Aby pobrać Visual Studio 2017 r., zobacz Visual Studio starsze pliki do pobrania. Ponadto zobacz instrukcje na temat sposobu instalowania w trybie offline.

Uwaga

To nie jest najnowsza wersja programu Visual Studio. Aby pobrać najnowszą wersję, odwiedź stronę Visual Studio Pobieranie.


Uwaga: Rozmiar pakietu instalacyjnego zależy od bieżącej konfiguracji programu Visual Studio.

Wymagania systemowe

Informacje o wymaganiach systemowych dotyczących instalowania i uruchamiania rodziny produktów Visual Studio 2017, w tym serwera Team Foundation Server 2017, można znaleźć na stronie wymagań systemowych programu Visual Studio 2017 oraz w artykule Wymagania systemowe rodziny produktów Visual Studio 2017 for Mac.

Opinie i pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc techniczną lub przesłać opinię dotyczącą programu Visual Studio, zobacz:

Uaktualnianie projektów do programu Visual Studio 2017

W przypadku korzystania z obsługiwanych ścieżek uaktualniania pliki źródeł, rozwiązań i projektów programu Visual Studio będą nadal działać, należy jednak oczekiwać konieczności wprowadzenia pewnych zmian w źródłach. Nie możemy zagwarantować zgodności plików binarnych między różnymi wersjami, ale dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować znaczące zmiany i pomóc w ten sposób w pracy z aktualizacjami.

Uwaga

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat migrowania projektów programu Visual Studio 2017, zobacz artykuł Przenoszenie, migrowanie i uaktualnianie projektów programu Visual Studio.

Obsługiwane platformy

Program Visual Studio oferuje najnowocześniejsze narzędzia i technologie umożliwiające tworzenie aplikacji korzystających z najnowszych możliwości platform takich jak Windows, Android, iOS i Linux. Program Visual Studio 2017 działa również na wcześniejszych platformach, co pozwala na tworzenie nowych lub modernizowanie istniejących aplikacji uruchamianych we wcześniejszych wersjach systemu Windows. Na platformach tych można korzystać z udoskonalonych narzędzi deweloperskich, opcji zapewniania jakości i możliwości pracy zespołowej programu Visual Studio 2017. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie odwołaniami w projekcie i Omówienie wielowersyjności kodu w programie Visual Studio.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Windows

W poniższej tabeli przedstawiono platformy systemu Microsoft Windows, dla których można kompilować aplikacje przy użyciu programu Visual Studio 2017.

Tworzenie aplikacji uruchamianych na klientach systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWP
Windows 10 Tak
(zobacz uwagi poniżej)
Tak
(zobacz uwagi poniżej)
HoloLens Nie Tak
Odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows Holographic.
Xbox One Nie dotyczy Tak
Odwiedź Centrum deweloperów konsoli Xbox.
Windows 8.1 (Windows 8) Tak Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.
Windows 7 Tak Nie dotyczy
Windows Vista Tak
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.
Nie dotyczy
Windows XP Tak
Tworzenie aplikacji zarządzanych wymaga użycia funkcji wielowersyjności kodu w programie Visual Studio .NET. Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.
Nie dotyczy
Tworzenie aplikacji uruchamianych w systemie Windows Phone Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWP
Windows 10 Mobile Nie Tak
(zobacz uwagi poniżej)
Windows Phone 8.1 i starsze wersje Nie Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.
Tworzenie aplikacji uruchamianych w systemie Windows Server Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWP
Windows Server 2016 Tak Tak
(zobacz uwagi poniżej)
Windows Server 2016, opcja instalacji Nano Server Tak, dla platformy .NET Core i podzestawu systemu Win32
Odwiedź Centrum deweloperów Nano Server.
Nie
Windows Server 2012 z dodatkiem R2 Tak Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.
Windows Server 2012 Tak Tworzenie aplikacji dla Sklepu Windows jest niedostępne.
Windows Server 2008 z dodatkiem R2 Tak Nie dotyczy
Windows Server 2008 Tak
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne.
Nie dotyczy
Windows Server 2003 Tak
Debugowanie zdalne i narzędzia profilowania są niedostępne. Tworzenie aplikacji zarządzanych wymaga użycia funkcji wielowersyjności kodu programu Visual Studio .NET oraz równoległej instalacji programu Visual Studio 2010. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Perspektywiczne spojrzenie na ofertę produktów Visual Studio 2012 i pomoc techniczną platformy.
Nie dotyczy
Tworzenie aplikacji uruchamianych na urządzeniach z systemem Windows Embedded Używanie narzędzi do tworzenia klasycznych aplikacji natywnych i zarządzanych systemu Windows Używanie narzędzi do tworzenia aplikacji platformy UWP
Windows 10 IoT Core Tak, dla podzestawu interfejsów API systemu Win32
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł IoT Core API Porting Tool (Narzędzie przenoszenia interfejsu API IoT Core).
Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.
Windows 10 IoT Mobile Enterprise Nie Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.
Windows 10 IoT Enterprise Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.
Tak
Aby uzyskać więcej informacji na temat dodatkowych narzędzi i zasobów, odwiedź Centrum deweloperów systemu Windows IoT.
Windows Embedded 8 Standard i 8.1 Industry Tak Nie
Windows Embedded Compact 2013 Nie Nie dotyczy
Windows Embedded 7 (Compact, Standard i POSReady) Nie Nie dotyczy
Windows Embedded CE 6.0 i starsze wersje Nie Nie dotyczy
Windows XP Embedded (w tym POSReady 2009, WES 2009, WEPOS) Nie Nie dotyczy

Uwagi

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla platformy .NET

Program Visual Studio 2017 obsługuje tworzenie aplikacji, w których używane są dowolne z implementacji .NET. Wśród obciążeń i typów projektów można znaleźć obsługę platform .NET Framework, .NET Core, Mono i .NET Native dla platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP). Program Visual Studio 2017 obsługuje następujące implementacje:

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych z tych implementacji i na temat specyfikacji wspólnych interfejsów API .NET Standard, zobacz Składniki architektury .NET.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Android

Program Visual Studio 2017 umożliwia tworzenie natywnych aplikacji dla systemu Android za pomocą platformy Xamarin i języka C# lub języka Java/C++, a także hybrydowych aplikacji systemu Android przy użyciu oprogramowania Apache Cordova 6.3.1 oraz języków JavaScript i TypeScript. Narzędzia Visual Studio Tools for Unity i Unreal Engine umożliwiają tworzenie gier dla systemu Android. Do tworzenia aplikacji dla systemu Android na komputerach Mac można również używać programu Visual Studio for Mac.

Instalator programu Visual Studio umożliwia łatwe uzyskanie dostępu do zestawów Android SDK i interfejsu API systemu Android na poziomach 19, 21, 22 i 23. Dodatkowe poziomy interfejsu API można pobrać osobno przy użyciu programu Android SDK Manager. Instalator programu Visual Studio umożliwia również pobranie zestawów Android Native Development Kit (R10E), Java SE Development Kit i Apache Ant.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Programowanie aplikacji dla systemu Android za pomocą programu Visual Studio i Tworzenie aplikacji mobilnych.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania rozwiązań .NET dla systemu Android, zobacz Składniki architektury .NET.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu iOS

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie i debugowanie aplikacji dla systemu iOS przy użyciu oprogramowania Apache Cordova, C++, Unity lub Xamarin oraz komputera Mac skonfigurowanego do tworzenia aplikacji dla systemu iOS w przypadku korzystania z narzędzi remotebuild, vcremote, Visual Studio Tools for Unity lub Xamarin Mac Agent. Program Xamarin obsługuje system iOS 7 i nowsze wersje oraz wymaga systemu OS X 10.10 „Yosemite” lub nowszej wersji. Program Apache Cordova obsługuje system iOS 8 i nowsze wersje oraz wymaga systemu OS X 10.9 „Mavericks” lub nowszej wersji. Do tworzenia aplikacji dla systemu iOS na komputerach Mac można również używać programu Visual Studio for Mac.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cross-platform mobile development in Visual Studio (Tworzenie międzyplatformowych aplikacji mobilnych w programie Visual Studio). Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania rozwiązań .NET dla systemu iOS, zobacz Składniki architektury .NET.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu Linux

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie i debugowanie aplikacji dla systemu Linux przy użyciu języków C++, Python i Node.js. Tworzenie aplikacji C++ dla systemu Linux wymaga rozszerzenia języka Visual C++ umożliwiającego tworzenie takich aplikacji. Tworzenie aplikacji w języku Python lub Node.js wymaga włączenia debugowania zdalnego na docelowym komputerze z systemem Linux. Można również tworzyć, kompilować i debugować zdalnie aplikacje .NET Core i ASP.NET Core dla systemu Linux przy użyciu nowoczesnych języków, takich jak C#, VB i F#.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania rozwiązań .NET dla systemu Linux, zobacz Składniki architektury .NET.

  • CentOS 7.1 i Oracle Linux 7.1
  • Debian 8
  • Fedora 23
  • Linux Mint 17
  • openSUSE 13.2
  • Red Hat Enterprise Linux 7.2
  • Ubuntu 14.04 i 16.04

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz witrynę platformy .NET Core.

Visual Studio 2017 — tworzenie aplikacji dla systemu macOS

Program Visual Studio 2017 umożliwia kompilowanie aplikacji konsoli i aplikacji platformy ASP.NET przeznaczonych dla systemu macOS. Debugowanie nie jest jednak obsługiwane. Aby skorzystać z dodatkowych narzędzi do tworzenia aplikacji dla systemu macOS, wypróbuj program Visual Studio Code lub Visual Studio for Mac. Program Visual Studio Code oferuje udoskonalone, rozszerzalne środowisko pracy z narzędziami deweloperskimi dla systemu macOS. Program Visual Studio for Mac oferuje bogate w funkcje środowisko IDE umożliwiające tworzenie aplikacji natywnych systemu macOS, w tym platformę ASP.NET, przy użyciu języka C#.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji na temat opracowywania rozwiązań .NET dla systemu MacOS, zobacz Składniki architektury .NET.

Inne platformy i technologie

Program Visual Studio 2017 obsługuje również poniższe platformy i technologie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/.

Zgodność z poprzednimi wersjami

.NET Framework

Program .NET 4.7 to wysoce zgodna aktualizacja programów .NET 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 i 4.6.2.

Uwaga

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Migration Guide to the .NET Framework 4.7, 4.6, and 4.5 (Przewodnik migracji do programu .NET Framework 4.7, 4.6 i 4.5).

Team Explorer i Team Foundation Server

Program Team Explorer for Visual Studio 2017 łączy się z serwerem Team Foundation Server 2017, Team Foundation Server 2015, Team Foundation Server 2013, Team Foundation Server 2012 i Team Foundation Server 2010 z dodatkiem SP1.

Silverlight

Projekty Silverlight nie są obsługiwane w tej wersji programu Visual Studio. Aby obsługiwać aplikacje Silverlight, należy nadal używać programu Visual Studio 2015.

Aplikacje Sklepu Windows i systemu Windows Phone

Projekty dla Sklepu Windows 8.1 i 8.0 oraz Windows Phone 8.1 i 8.0 nie są obsługiwane w tej wersji. Aby obsługiwać te aplikacje, należy nadal używać programu Visual Studio 2015. Aby obsługiwać projekty systemu Windows Phone 7.x, należy używać programu Visual Studio 2012.


Początek strony