Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure

Co to są miesięczne środki na korzystanie z systemu Azure?

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure zapewniają możliwość eksplorowania i wypróbowania różnych usług platformy Azure bez ponoszenia kosztów. Przykłady:

 • Hostowanie statycznej witryny internetowej
 • Publikowanie witryny platformy ASP.NET na platformie Azure
 • Wdrażanie witryny sieci Web z kontenerem
 • Wdrażanie witryny sieci Web na maszynie wirtualnej
 • Integrowanie danych i usług przy użyciu zaplecza bezserwerowego
 • Wdrażanie aplikacji internetowej w języku Python

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają środki na korzystanie z platformy Azure, odwiedź stronę Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio

Ile to kosztuje?

Za korzystanie ze środków nie są naliczane opłaty. Są one zawarte w subskrypcji programu Visual Studio. Po wyczerpaniu środków, które zostały przydzielone na miesiąc, nie będzie można z nich korzystać do momentu ich zresetowania w następnym miesiącu.

Jak rozpocząć?

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować środki na korzystanie z platformy Azure, zobacz sekcję 'Kroki aktywacji' w artykule na temat środków na korzystanie z platformy Azure.

Czy mogę używać moich miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure do uruchamiania aplikacji produkcyjnych?

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone wyłącznie na potrzeby indywidualnych zastosowań deweloperskich i testowych. Aby móc uruchamiać obciążenia produkcyjne, należy przeprowadzić uaktualnienie do płatnej subskrypcji platformy Azure, na przykład zgodnej z cennikiem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Czy mogę zalogować się przy użyciu konta służbowego?

Aby aktywować środki, należy użyć adresu e-mail skojarzonego z subskrypcją programu Visual Studio lub konta alternatywnego (aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z alternatywnych tożsamości, zobacz artykuł Alternatywne tożsamości).

Czy ta korzyść podlega ograniczeniom geograficznym lub ograniczeniom dotyczącym usług?

Subskrypcje platformy Azure utworzone w ramach korzyści dla subskrybentów programu Visual Studio mogą podlegać ograniczeniom, które nie obowiązują w przypadku subskrypcji płatnych. Niektóre lokalizacje geograficzne mogą być niedostępne na potrzeby tworzenia maszyn wirtualnych i usług platformy Azure. Niektóre typy usług również mogą być niedostępne. Domyślne limity przydziału mogą być niższe niż w przypadku subskrypcji płatnych.

W mojej organizacji jest wielu subskrybentów programu Visual Studio. Czy ich miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure można połączyć?

Łączenie środków jest niedostępne. Ta korzyść jest przeznaczona do użytku osobistego przez subskrybentów programu Visual Studio.

Czy istnieją inne ograniczenia, o których należy wiedzieć?

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone tylko do celów deweloperskich i testowych i nie są objęte gwarantowaną finansowo umową SLA. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze) uruchomionego w sposób ciągły przez ponad 120 godzin lub używanego w środowisku produkcyjnym. Ta pojemność jest dostępna dla subskrybentów programu Visual Studio stosownie do możliwości i jej dostępność nie jest gwarantowana.

Miesięcznych środków nie można użyć do zakupu następujących usług:

 • Plany pomocy technicznej
 • Application Insights
 • Subskrypcje programu Visual Studio
 • Azure DevOps
 • Visual Studio App Center
 • Produkty innych firm
 • Produkty sprzedawane w witrynie Visual Studio Marketplace
 • Produkty sprzedawane niezależnie od platformy Azure (na przykład usługa Azure Active Directory — wersja Premium)

Aby kupić te usługi, należy usunąć limit wydatków i podać kartę kredytową na potrzeby rozliczeń.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak działają środki na korzystanie z platformy Azure, odwiedź stronę Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio.