Wyszukiwanie i filtrowanie subskrybentów w Visual Studio subskrypcji

Portal administracyjny Visual Studio subskrypcji platformy Azure umożliwia znalezienie określonego podzestawu subskrybentów na podstawie różnych kryteriów. Listę subskrybentów można filtrować według nazwy, adresu e-mail lub odwołania.

Aby filtrować listę subskrybentów

  1. Aby wyszukać określoną grupę subskrybentów, kliknij pole Filtruj według nazwy, adresu e-mail lub odwołania znajdujące się tuż poniżej menu na stronie "Zarządzanie subskrybentami".

    Wybierz pozycję Filtr, aby przeszukać listę subskrybentów

  2. Wprowadź kryteria wyszukiwania. Zauważysz, że lista jest aktualizowana dynamicznie podczas wpisywania.
    Przykład: Jeśli chcesz znaleźć wszystkich subskrybentów, którzy używają adresów e-mail usługi Outlook, możesz wpisać "", a lista będzie ograniczona tylko do subskrybentów z adresami @outlook Outlook.com.

Porada

Wyszukiwanie obejmuje subskrybentów, którzy są członkami grup Azure Active Directory, więc mimo że nie są one wyświetlane na liście subskrybentów, chyba że do szczegółów grupy, będą one wyświetlane indywidualnie w wynikach wyszukiwania.

  1. Aby wyczyścić filtr i przywrócić niefiltrowane listy, kliknij przycisk X po prawej stronie pola filtru.

    Wyczyść filtr z listy subskrybentów

Zobacz też

Następne kroki