Live Unit Testing omówienie

Live Unit Testing wykonuje testy jednostkowe automatycznie i w czasie rzeczywistym, gdy wprowadzasz zmiany w kodzie. Dzięki temu można refaktoryzowały i zmieniały kod z większą pewnością. Live Unit Testing automatycznie wykonuje wszystkie testy, których to miało wpływ, podczas edytowania kodu, aby upewnić się, że zmiany nie wprowadzają regresji.

Live Unit Testing wskazuje, czy testy jednostkowe odpowiednio obejmują kod. Graficznie przedstawia pokrycie kodu w czasie rzeczywistym. Na pierwszy rzut oka widać, ile testów obejmuje każdy wiersz kodu i które wiersze nie są objęte żadnymi testami jednostkowym.

Jeśli masz rozwiązanie, które zawiera co najmniej jeden projekt testów jednostkowych, możesz włączyć usługę Live Unit Testing, wybierając pozycję Test Live Unit Testing Start na pasku menu najwyższego poziomu w > > Visual Studio.

Uwaga

Live Unit Testing jest dostępna tylko w Visual Studio Enterprise i jest obsługiwana tylko na .NET.

Aby dowiedzieć się więcej o Live Unit Testing: