<customHostSpecified, > element (Office development w Visual Studio)

Element customHostSpecified wskazuje, że to rozwiązanie nie jest aplikacją autonomiczną. Office zawierają składniki hostowane wewnątrz Microsoft Office aplikacji.

Składnia

<customHostSpecified />

Elementy i atrybuty

Element customHostSpecified jest wymagany dla Office rozwiązań. Ten element znajduje się w przestrzeni nazw i określa, że to wdrożenie zawiera składnik, który zostanie wdrożony wewnątrz niestandardowego hosta i nie jest aplikacją co.v1 autonomiczną.

Ten element jest elementem podrzędnym pierwszego <entrypoint> elementu w manifeście aplikacji. W tym elemencie nie mogą być inne elementy podrzędne lub podczas instalacji może <entrypoint> ClickOnce zostać zgłaszany błąd weryfikacji.

Ten element nie ma atrybutów i nie ma elementów podrzędnych.

Przykład

Poniższy przykład kodu ilustruje customHostSpecified element w manifeście aplikacji dla Office rozwiązania. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu podanego w manifeście aplikacji dla Office rozwiązań.

<entryPoint>
    <co.v1:customHostSpecified />
</entryPoint>

Zobacz też