Wdrażanie Office rozwiązania

Rozwiązania dla pakietu Office można wdrażać za technologii ClickOnce lub Instalatora Windows. Funkcja ClickOnce pozwala zmniejszyć liczbę kroków niezbędnych do wdrożenia i aktualizowania rozwiązania. Z kolei Instalator Windows umożliwia pełną kontrolę nad sposobem instalowania rozwiązania oraz doborem stron wyświetlanych przez instalatora podczas instalacji rozwiązania przez użytkowników.

Uwaga

Interesuje Cię opracowywanie rozwiązań, które zwiększają możliwości pakietu Office na wielu platformach? Zapoznaj się z nowym modelem dodatków pakietu Office. Dodatki pakietu Office mają niewielki wpływ w porównaniu z dodatkami i rozwiązaniami programu VSTO oraz można je kompilować przy użyciu prawie dowolnej technologii programowania sieci Web, takiej jak HTML5, JavaScript, CSS3 i XML.

Wdrażanie rozwiązania przy użyciu ClickOnce

Wdrażanie rozwiązania przy użyciu technologii ClickOnce polega na opublikowaniu go w centralnej lokalizacji, skąd użytkownicy mogą je zainstalować i uruchomić. Rozwiązanie można aktualizować bez konieczności dostarczenia użytkownikom nowego programu instalacyjnego. Ta opcja wdrażania jest prostsza, ale nie pozwala na przedstawianie użytkownikom stron instalacji niestandardowej. Ponadto rozwiązania trzeba instalować w tylu wystąpieniach, ilu użytkowników korzysta z komputera. Zobacz Deploy an Office solution by using ClickOnce(Wdrażanie rozwiązania Office przy użyciu ClickOnce .

Wdrażanie rozwiązania przy użyciu instalatora Windows instalatora

Podczas wdrażania rozwiązania przy użyciu Instalatora Windows następuje rozpowszechnienie programu instalacyjnego do użytkowników, którzy następnie sami instalują z niego rozwiązanie. Program instalacyjny może zainstalować rozwiązanie równocześnie dla wszystkich użytkowników komputera, a nie tylko dla bieżącego użytkownika. Oferuje również nieco więcej kontroli nad opcjami wyświetlanymi użytkownikom podczas instalowania rozwiązania. Można na przykład ustawić wyświetlanie umowy licencyjnej albo pozwolić użytkownikom na instalowanie określonych składników rozwiązania. Jednak w przypadku aktualizacji rozwiązania trzeba dostarczyć nowy program instalacyjny. Zobacz Deploy an Office solution by using Windows Installer (Wdrażanie rozwiązania Office przy użyciu Instalatora Windows .

Zobacz też