<>friendlyName, element (Office development in Visual Studio)

Element friendlyName przestrzeni nazw przechowuje nazwę vstov4 wyświetlaną na liście zainstalowanych programów.

Składnia

<friendlyName>
</friendlyName>

Elementy i atrybuty

Element friendlyName znajduje się w przestrzeni nazw vstov4 . Wartość jest wyświetlana na liście zainstalowanych programów na komputerze oraz w oknie dialogowym Dodatki VSTO COM Microsoft Office aplikacji.

Element friendlyName nie ma atrybutów ani elementów podrzędnych.

VSTO Przykład dodatku

Opis

Poniższy przykład kodu ilustruje element w rozwiązaniu na poziomie aplikacji friendlyName wdrożonym przy użyciu elementu ClickOnce . Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu podanego w manifestach aplikacji dla Office rozwiązań.

Kod

<vstov4:friendlyName>
  ContosoOutlookAddIn
</vstov4:friendlyName>

Zobacz też