Dostosowywanie partycji na dyskuCustomize Disk Partitions

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Aby dostosować partycji konfiguracji, można wstępnie tworzenia obrazu przy użyciu pliku unattend.xml.To customize the partition configuration, you can pre-create the image by using an unattend.xml file. Zdecydowanie zaleca się, że partycji dedykowanego danych jest używane w wszystkie konfiguracje do upewnij się, czy serwer można łatwo kopii zapasowej i przywrócone.It is strongly recommended that a dedicated data partition is used in all configurations to ensure that the server can be easily backed-up and restored.

Zobacz teżSee Also

Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience