Dostosowywanie miejsca do magazynowaniaCustomize Storage Spaces

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Aby wstępnie skonfigurować miejsca do magazynowania dla wygody użytkowników, można uruchomić skrypt konfiguracji funkcji miejsca do magazynowania z PostIC.cmd.To preconfigure Storage Spaces for a better user experience, you can run the Storage Spaces configuration script from PostIC.cmd. Skrypt konfiguracji funkcji miejsca do magazynowania muszą zostać uruchomione na komputerze docelowym, po zakończeniu instalacji systemu Windows Server Essentials.The Storage Spaces configuration script must be run on the target computer, after you have completed the Windows Server Essentials installation.

Zobacz teżSee Also

Tworzenie i dostosowywanie obrazuCreating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientatworzenia i dostosowywania obrazuTesting the Customer Experience Creating and Customizing the Image
Dodatkowe dostosowaniaAdditional Customizations
Przygotowywanie do wdrożenia obrazuPreparing the Image for Deployment
Testowanie środowisko klientaTesting the Customer Experience