Dostosowywanie obrazuCustomize the Image

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Informacje w tej sekcji służy do dostosowywania obrazu systemu operacyjnego.You can use the information in this section to customize an image of the operating system.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:This section includes the following topics: