Zarządzanie usługami Online firmy Microsoft w systemie Windows ServerManage Microsoft Online Services in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Poniższe tematy zawierają informacje dotyczące metod, które służą do zarządzania usługami online dla Twojej organizacji:The following topics provide information about methods that you can use to manage online services for your organization:

Zobacz teżSee also