Migrowanie danych serwera z systemem Windows Server EssentialsMigrate Server Data to Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Następujące Przewodniki zawierają informacje dotyczące migracji do systemu Windows Server Essentials z istniejącej instalacji systemu Windows Small Business Server lub Windows Server Essentials oraz informacje o tym, jak przygotować i zaplanować konkretne scenariusze migracji systemu Windows Server Essentials.The following guides provide information about how to migrate to Windows Server Essentials from an existing installation of Windows Small Business Server or Windows Server Essentials, and include information about how to prepare and plan for specific Windows Server Essentials migration scenarios.

Migrowanie do systemu Windows Server EssentialsMigrate to Windows Server Essentials

Aby uniknąć problemów podczas migrowania istniejącego serwera z systemem Windows Server Essentials, przeczytaj Przewodnik po migracji, przed rozpoczęciem migracji.To avoid problems while migrating your existing server to Windows Server Essentials, read the migration guide before you begin the migration.

Migrowanie do systemu Windows Server EssentialsMigrate to Windows Server Essentials

Aby uniknąć problemów podczas migrowania istniejącego serwera z systemem Windows Server Essentials, przeczytaj Przewodnik po migracji, która ma zastosowanie do danego scenariusza biznesowego przed rozpoczęciem migracji.To avoid problems while migrating your existing server to Windows Server Essentials, read the migration guide that applies to your business scenario before you begin the migration.

Przewodniki po rozwiązaniu end-to-endEnd-to-end solution guides

Zobacz teżSee also