Obsługa systemu Windows Server EssentialsSupport Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Ten temat zawiera pomoc techniczną i opcje dla systemu Windows Server Essentials rozwiązywania problemów.This topic provides support and troubleshooting options for Windows Server Essentials.

Rozwiązania najczęściej pomocy technicznej i aktualizacjiTop support solutions and updates

Rozwiązywanie problemówTroubleshoot

Ta sekcja zawiera informacje ułatwiające rozwiązywanie typowych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z systemu Windows Server Essentials.This section provides information to help you troubleshoot common problems that you may encounter when using Windows Server Essentials. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów jest zorganizowana w obszary logiczne, które odpowiadają funkcji klucza produktu.The troubleshooting information is organized in logical areas that correspond to key product features.

Zadaj pytanie na forachAsk a question in the forums

Uzyskaj dodatkową pomocGet additional help

Przewodniki po rozwiązaniu end-to-endEnd-to-end solution guides

Zobacz teżSee also