Rozwiązywanie problemów z zapory w systemie Windows ServerTroubleshoot your firewall in Windows Server Essentials

Dotyczy: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 EssentialsApplies To: Windows Server 2016 Essentials, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 Essentials

Jeśli masz problemy z dostępem zdalnym, Kreator naprawy gdziekolwiek dostępu.If you experience problems with remote access, run the Repair Anywhere Access Wizard.

Aby uruchomić naprawy gdziekolwiek dostęp do KreatoraTo run the Repair Anywhere Access Wizard

  1. Otwórz pulpit nawigacyjny.Open the Dashboard.

  2. Kliknij przycisk ustawienia, kliknij przycisk dostęp z dowolnego miejsca, a następnie kliknij pozycję naprawy.Click Settings, click the Anywhere Access tab, and then click Repair.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami naprawy dostęp do kreatora z dowolnego miejsca.Follow the instructions in the Repair Anywhere Access Wizard.

    Jeśli używane są ustawienia zaawansowane sieci lub korzystania z zapory innej firmy niż Microsoft, konieczne może być otwarcie dodatkowych portów w zaporze.If you are using an advanced network setup or using a non-Microsoft firewall, you may need to open additional ports on the firewall. Porty w poniższej tabeli są zarejestrowane z Internetu urzędu (ASSIGNED Numbers).The ports in the following table are registered with Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Numer portuPort Number OpisDescription
6550065500 Usługa sieci web certyfikatuCertificate web service
65510 i 6551565510 and 65515 Klient komputera wdrażania witryny sieci WebClient computer deployment website
6552065520 Usługa sieci Web dla komputerów MacWeb service for Mac client computers
6553265532 Struktury dostawcy komunikacji sprzężenia zwrotnego serweraProvider framework for server loopback communications
66026602 Struktury dostawcy do komunikacji między serwerami i komputerami klienckimiProvider framework for communication between the server and client computers

Zobacz teżSee also