Okno dialogowe

Zrzut ekranu przedstawiający nakładkę okna dialogowego z przyciskami Tak i bez wyświetlanych HoloLens

Kontrolki okna dialogowego to nakładki interfejsu użytkownika, które dostarczają kontekstowe informacje o aplikacji, często żądając akcji użytkownika. Za pomocą okien dialogowych można przekazać użytkownikom ważne informacje i poprosić o potwierdzenie lub dodatkowe informacje przed ukończeniem akcji.Okno dialogowe w zestawie narzędzi MRTK (Mixed Reality Toolkit) dla aparatu Unity

MrTK zapewnia kontrolkę okna dialogowego w trzech rozmiarach z jedną lub dwiema opcjami przycisku. Możesz również określić odległość umieszczania dla zakresu interakcji najbliższej lub dalekosiądowej.

  • DialogSmall_192x96.prefab: 192x96mm
  • DialogMedium_192x128.prefab: 192x128mm
  • DialogLarge_192x192.prefab: 192x192mm

Zrzut ekranu przedstawiający nakładki okien dialogowych o różnym rozmiarze na HoloLensZobacz też