Menu w pobliżu

Menu w pobliżu

Menu w pobliżu to kolekcja przycisków na panelu, które śledzą użytkowników za pomocą tagów. Panel pozostaje w zakresie ustawionej odległości i kąta, co pozwala użytkownikom swobodnie wchodzić w interakcje z zawartością. Jeśli musisz zablokować lub wyłączyć zachowanie tagów na panelu, użyj przycisku przypinania lub chwyć i umieść menu. Przypinanie panelu umożliwia użytkownikom skoncentrowanie się na zawartości docelowej bez rozpraszania uwagi. Możesz ponownie włączyć zachowanie tagów w dowolnym momencie, naciskając przycisk przypinania, aby menu ponownie podążało za użytkownikiem.Menu Near w zestawie narzędzi MRTK (Mixed Reality Toolkit) dla aparatu Unity

Zestaw mrTK zawiera różne przykłady prefabrykatów menu w pobliżu.Zobacz też