Suwak

Slider

Suwak to składnik interfejsu użytkownika używany do ustawiania wartości. Zapewnia ona wizualne wskazanie regulowanej zawartości oraz bieżące ustawienie w całkowitym zakresie zawartości. Jest on wyświetlany jako utwór z opcjami po obu stronach. Pokrętło lub dźwignia jest przeciągane do jednego końca lub drugiego, aby dokonać wyboru, wskazując bieżącą wartość. Suwak szczypty można przenosić bezpośrednio, chwytając suwak bezpośrednio lub na odległość. Suwaki działają z różnymi typami danych wejściowych, takimi jak spojrzenie i naciśnięcie powietrza oraz kontroler ruchu.Suwak w zestawie narzędzi MRTK (Mixed Reality Toolkit) dla aparatu UnityZobacz też