Samouczki dotyczące aparatu Unity

HoloLens 2 użytkowników

Obecnie wszystkie nasze samouczki, moduły learn i przykładowe aplikacje są oparte na a unity lub Unreal. Gdy opracowujemy zawartość dla innych aparatów i platform, znajdziesz je pod odpowiednim nagłówkiem w spisie treści.

HoloLens 2 samouczki

Samouczki HoloLens 2 Fundamentals for Unity (Podstawy aparatu Unity) są przeznaczone do uczenia technik i najlepszych rozwiązań w zakresie tworzenia aplikacji rzeczywistości mieszanej. Samouczki są oparte na zestawie narzędzi Mixed Reality Toolkit 2.7 (MRTK 2.7) lub nowszym.

HoloLens samouczków: 1