Uzyskiwanie dostępu do stanu wejściowego w pniu MRTK

Możliwe jest bezpośrednie wykonywanie zapytań o stan wszystkich danych wejściowych w pniu MRTK przez iterowanie po kontrolerach dołączonych do źródeł wejściowych. Zestaw MRTK udostępnia również wygodne metody uzyskiwania dostępu do pozycji i obrotu oczu, rąk, głowy i kontrolera ruchu.

Zobacz scenę InputDataExample, aby uzyskać przykład wykonywania zapytań dotyczących danych wejściowych zarówno za pośrednictwem iterowania po kontrolerach, jak i przy użyciu InputRayUtils klasy .

Przykład: pozycja dostępu, obrót głowy, rąk, oczu w mrtk

Klasa MRTK udostępnia wygodne metody uzyskiwania dostępu do promienia dłoni, promienia głowy, promienia oka i InputRayUtils promieni kontrolera ruchu.

// Get the head ray
var headRay = InputRayUtils.GetHeadGazeRay();

// Get the right hand ray
Ray rightHandRay;
if(InputRayUtils.TryGetHandRay(Handedness.right, rightHandRay))
{
  // Right hand ray is available
}
else
{
  // Right hand ray is not available
}

Przykład: pozycja dostępu, rotacja wszystkich kontrolerów 6DOF aktywnych w scenie

foreach(var controller in CoreServices.InputSystem.DetectedControllers)
{
  // Interactions for a controller is the list of inputs that this controller exposes
  foreach(MixedRealityInteractionMapping inputMapping in controller.Interactions)
  {
    // 6DOF controllers support the "SpatialPointer" type (pointing direction)
    // or "GripPointer" type (direction of the 6DOF controller)
    if (inputMapping.InputType == DeviceInputType.SpatialPointer)
    {
      Debug.Log("spatial pointer PositionData: " + inputMapping.PositionData);
      Debug.Log("spatial pointer RotationData: " + inputMapping.RotationData);
    }

    if (inputMapping.InputType == DeviceInputType.SpatialGrip)
    {
      Debug.Log("spatial grip PositionData: " + inputMapping.PositionData);
      Debug.Log("spatial grip RotationData: " + inputMapping.RotationData);
    }
  }
}

Zobacz też