Okno kompilacji

Build & deploy flow

Okno kompilacji zestawu narzędzi MRTK ułatwia tworzenie & wdrożonych projektów MRTK-Unity. Za pomocą jednego przycisku możesz skompilować projekt aparatu Unity i wygenerować Visual Studio solution(. SLN), pakiet aplikacji platformy UNIWERSALNEJ systemu Windows (. APPX) i zainstaluj pakiet aplikacji na urządzeniu.

Opcje kompilacji aparatu Unity

Build window - Unity Build Options 1

Te sceny pochodzą z Ustawienia kompilacji aparatu Unity. Typ urządzenia docelowego można zmienić przy użyciu menu rozwijanego.

Opcje kompilacji Appx

Build window - Appx Build Options 2

Na tej karcie przedstawiono konfigurację rozwiązania Visual Studio. Aby włączyć funkcję śledzenia oczu HoloLens 2, zaznacz opcję Możliwości wprowadzania danych wejściowych w usłudze Gaze.

Plik glb można przypisać w polu Model uruchamiania aplikacji 3D dla niestandardowej ikony uruchamiania aplikacji 3D. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wytyczne dotyczące projektowania uruchamiania aplikacji 3D .

Domyślnie automatyczne zwiększanie jest zaznaczone w obszarze Opcje przechowywania wersji. Wersje appX będą automatycznie zwiększane.

Opcje wdrażania

Build window - Deploy Options 3

Na tej karcie możesz nawiązać połączenie z urządzeniem, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło dla portalu urządzeń.

W dolnej części strony znajduje się lista pakietów aplikacji, które zostały utworzone.