Oficjalny oficjalnypapaper aparatu głębi — ISSCC 2018

Tytuł: 1M pixelel 65nm BSI 320MHz Demodulated TOF Image Sensor with 3.5μm Global Pixel and Analog Binning (Czujnik obrazu TOF z 3,5μm globalnych pikseli 3,5 μm i 3,5 μm globalnych pikseli 300 MHz i 3,5 μm)

Współautorzy: Cyrus S Bamji, Swati Mehta, Barry Thompson, Tamer Elkhatib,Ti Wurster, Onur Akkaya, Andrew Payne, John Godbaz, MikeSystemton, VijayLapasekaran, Larry Prather, Satya Nagaraja, Vishali Mogallapu, Dane Snow, Rich McCauley, Mustansir Mukadam, Iskender Agi, Shaun McCarthy, Zhanping Xu, Travis Perry, Dave Qian, Vei-Han Chan, Prabhu Adepu, Gazi Ali, Muneeb Ahmed, Aditya Mukherjeee, Sheethal Nayak, Dave Gampell, Sunil Acharya, Went Kordus, Pat O'Connor

Prezentowane na dokumencie ISSCC 2018 i opublikowane w ISSCC Deg. Tech. Papers, luty 2018.

C. Bamji et al., "1M pixelel 65nm BSI 320MHz Demodulated TOF Image Sensor with 3.5μm Global Pixel and Analog Binning", ISSCC Deg. Tech. Papers, s. 94–95, luty 2018 r. IEEE Explore Link (Eksploruj IEEE): https://ieeexplore.ieee.org/document/8310200/

© 2018 IEEE. Korzystanie z tego materiału do użytku osobistego jest dozwolone. Uprawnienia od IEEE muszą być uzyskiwane do wszystkich innych zastosowań, na wszystkich bieżących lub przyszłych nośnikach, w tym do ponownego drukowania/ponownego rozpowszechniania tych materiałów w celach reklamowych lub promocyjnych, tworzenia nowych zbiorowych prac, w celu zniesienia lub ponownego rozpowszechniania na serwerach lub listach albo ponownego wykorzystania wszelkich składników tej pracy objętych prawami autorskimi w innych pracach.

Whitepaper:
Wersja zapoznawcza oficjalnych oficjalnych
Oficjalny oficjalny plan pobierania kamery głębi