Konfiguracja danych diagnostycznych systemu Windows w organizacji

Dotyczy

 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Professional
 • Windows Server 2016 i nowsze

Ten artykuł dotyczy tylko danych diagnostycznych systemu Windows 10, Windows Server, urządzenia Surface Hub i urządzenia HoloLens. W tym artykule opisano typy danych diagnostycznych odsyłanych do firmy Microsoft oraz sposoby zarządzania nimi w organizacji. Firma Microsoft używa tych danych do szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów wpływających na jej klientów.

Ważne

Firma Microsoft zwiększa jawność poprzez kategoryzowanie danych zbieranych przez nas jako wymagane lub opcjonalne. System Windows 10 jest w trakcie procesu aktualizowania urządzeń w celu odzwierciedlenia tej nowej kategoryzacji. W trakcie tego przejścia podstawowe dane diagnostyczne zostaną ponownie skategoryzowane jako wymagane dane diagnostyczne a pełne dane diagnostyczne zostaną ponownie skategoryzowane jako opcjonalne dane diagnostyczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiany w danych diagnostycznych systemu Windows.

Omówienie

Firma Microsoft gromadzi dane diagnostyczne systemu Windows w celu rozwiązywania problemów i zachowania aktualności, bezpieczeństwa i prawidłowego działania systemu Windows. Pomaga to także ulepszać system Windows i powiązane z nim produkty i usługi oraz, dla klientów, którzy włączyli ustawienie Dostosowane środowiska, zapewniać bardziej odpowiednie porady i zalecenia do ulepszenia produktów i usług firmy Microsoft oraz innych firm odpowiednio do potrzeb każdego klienta.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych diagnostycznych systemu Windows, zobacz Diagnostyka, opinie i prywatność w systemie Windows 10.

Dane diagnostyczne dają użytkownikom głos

Dane diagnostyczne zapewniają każdemu użytkownikowi głos w procesie rozwoju i ciągłego udoskonalania systemu operacyjnego. Ułatwia nam to zrozumienie sposobu działania systemu Windows 10 i systemu Windows Server w świecie rzeczywistym, skupienie się na priorytetach użytkowników oraz podejmowanie świadomych decyzji, co jest korzystne zarówno dla konsumenta, jak i klientów korporacyjnych. Poniższe sekcje zawierają rzeczywiste przykłady tych korzyści.

Poprawa jakości aplikacji i sterowników

Dzięki możliwości zbierania danych diagnostycznych umożliwiających wprowadzanie udoskonaleń w systemach Windows i Windows Serwer pomaga nam podnosić poprzeczkę jakości aplikacji i sterowników urządzeń. Dane diagnostyczne pomagają nam szybko identyfikować i rozwiązywać krytyczne problemy związane z niezawodnością i bezpieczeństwem aplikacji i sterowników urządzeń używanych w systemie Windows. Na przykład możemy zidentyfikować aplikację, która powoduje zawieszanie się urządzeń korzystających z konkretnej wersji sterownika wideo, dzięki czemu możemy nawiązać kontakt z dostawcą aplikacji i sterownika urządzenia i szybko rozwiązać problem. To pozwala skrócić okres przestoju, zredukować koszt oraz zwiększyć produktywność.

Na przykład w starszej wersji systemu Windows 10 istniała wersja sterownika wideo, który ulegał awarii na niektórych urządzeniach, powodując ponowne uruchomienie urządzenia. Wykryliśmy problem w naszych danych diagnostycznych i natychmiast skontaktowaliśmy się z zewnętrznym deweloperem, który stworzył sterownik wideo. Wspólnie udało nam się zapewnić zaktualizowany sterownik dla niejawnych testerów systemu Windows w ciągu 24 godzin. Na podstawie danych diagnostycznych z urządzeń niejawnych testerów systemu Windows mogliśmy sprawdzić nową wersję sterownika wideo i wdrożyć ją publicznie jako aktualizację następnego dnia. Dane diagnostyczne pomogły nam znaleźć, naprawić i rozwiązać ten problem w ciągu zaledwie 48 godzin, zapewnić lepsze środowisko użytkownikom i zmniejszyć liczbę kosztownych zgłoszeń pomocy technicznej.

Zwiększenie wydajności działania użytkownika końcowego

Dane diagnostyczne systemu Windows pomagają również firmie Microsoft lepiej zrozumieć, jak klienci używają (lub nie używają) funkcji systemu operacyjnego i związanych z nim usług. Informacje, które możemy uzyskać z tych danych, pomagają nam odpowiednio ukierunkować prace inżynieryjne i bezpośrednio wpływać na środowiska pracy naszych klientów. Te przykłady pokazują, jak na podstawie danych diagnostycznych firma Microsoft może tworzyć i doskonalić funkcje pomagające organizacjom zwiększać produktywność pracowników, jednocześnie ograniczając liczbę zgłoszeń pomocy technicznej.

 • Menu Start. Jak użytkownicy zmieniają układ menu Start? Czy przypinają do niego inne aplikacje? Które aplikacje są często odpinane? Na podstawie tych danych dostosowujemy domyślny układ menu Start, aby lepiej odpowiadało oczekiwaniom użytkowników, kiedy po raz pierwszy włączają swoje urządzenie.

 • Cortana. Wykorzystujemy dane diagnostyczne do monitorowania skalowalności naszej usługi w chmurze, dzięki czemu wzrasta wydajność wyszukiwania.

 • Przełączanie aplikacji. Z badań i obserwacji wcześniejszych wersji systemu Windows wiemy, że użytkownicy rzadko używają kombinacji Alt+Tab do przełączania się między aplikacjami. Po omówieniu tego zagadnienia z wybranymi użytkownikami okazało się, że kochają tę funkcję i uważają ją za wysoce produktywną, ale nie wiedzieli wcześniej, że jest ona dostępna. Na tej podstawie utworzyliśmy przycisk w widoku zadań w systemie Windows 10, który zwiększa widoczność tej funkcji. Późniejsze dane diagnostyczne pokazały znaczne zwiększenie użycia tej funkcji.

Jak firma Microsoft obsługuje dane diagnostyczne

W poniższych sekcjach znajdziesz więcej informacji na temat sposobu obsługi danych diagnostycznych przez firmę Microsoft.

Zbieranie danych

W zależności od ustawień danych diagnostycznych na urządzeniu dane diagnostyczne mogą być gromadzone za pośrednictwem następujących metod:

 • Niewielkie ładunki strukturyzowanych informacji, nazywanych zdarzeniami danych diagnostycznych, zarządzane przez składnik Środowisko i telemetria połączonego użytkownika.

 • Dzienniki diagnostyczne służące do dodatkowego rozwiązywania problemów także zarządzane przez składnik Środowisko i telemetria połączonego użytkownika.

 • Raporty dotyczące awarii i zrzuty awaryjne, zarządzane przez Raportowanie błędów systemu Windows.

W dalszej części niniejszego dokumentu udostępniamy dodatkowe szczegółowe informacje o sposobie kontrolowania tego, co jest zbierane i jakie dane mogą być zawarte w tych różnych typach danych diagnostycznych.

Przesyłanie danych

Wszystkie dane diagnostyczne są szyfrowane przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS) i wykorzystują przypinanie certyfikatu podczas transferu z urządzenia do usługi zarządzania danymi firmy Microsoft.

Punkty końcowe

W poniższej tabeli znajduje się lista punktów końcowych związanych ze sposobem, w jaki możesz zarządzać gromadzeniem danych diagnostycznych i ich kontrolą. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów końcowych, które są używane do odsyłania danych do firmy Microsoft, zobacz Zarządzanie punktami końcowymi połączeń w systemie Windows 10 Enterprise, wersja 1903.

Usługa systemu Windows Punkt końcowy
Środowisko i telemetria połączonego użytkownika v10.events.data.microsoft.com

v10c.events.data.microsoft.com

v10.vortex-win.data.microsoft.com
Raportowanie błędów systemu Windows watson.telemetry.microsoft.com

watson.microsoft.com

umwatsonc.telemetry.microsoft.com

umwatsonc.events.data.microsoft.com

*-umwatsonc.events.data.microsoft.com

ceuswatcab01.blob.core.windows.net

ceuswatcab02.blob.core.windows.net

eaus2watcab01.blob.core.windows.net

eaus2watcab02.blob.core.windows.net

weus2watcab01.blob.core.windows.net

weus2watcab02.blob.core.windows.net
Uwierzytelnianie login.live.comWAŻNE: Ten punkt końcowy służy do uwierzytelniania urządzeń. Nie zaleca się wyłączania tego punktu końcowego.
Analiza awarii online oca.telemetry.microsoft.com

oca.microsoft.com

kmwatsonc.telemetry.microsoft.com

*-kmwatsonc.telemetry.microsoft.com
Ustawienia settings-win.data.microsoft.comWAŻNE: Ten punkt końcowy służy do zdalnego konfigurowania ustawień związanych z diagnostyką i zbierania danych. Na przykład punktu końcowego ustawień używamy do zdalnego blokowania zdarzenia przed odesłaniem do firmy Microsoft. Nie zaleca się wyłączania tego punktu końcowego. W tym punkcie końcowym nie są przekazywane dane diagnostyczne systemu Windows

Dostęp do danych

Dostęp do danych diagnostycznych systemu Windows podlega zasadzie najniższych uprawnień dostępu. Firma Microsoft nie udostępnia danych osobowych naszych klientów osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których klient na to zezwoli, lub dla ograniczonych celów opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Microsoft może udostępnić raporty biznesowe producentom sprzętu i partnerom z innych firm, które obejmują zagregowane informacje dotyczące danych diagnostycznych niezawierające danych identyfikacyjnych. Decyzje dotyczące udostępniania danych są podejmowane przez zespół wewnętrzny, w ds. prywatności, prawny i zarządzania danymi.

Okres przetrzymywania

Firma Microsoft wyznaje i realizuje minimalizację danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zbierać tylko informacje, których potrzebujemy, i przetrzymywać je tylko dla tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia usług lub do analizy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak długo dane są zachowywane, zapoznaj się z sekcją o nazwie Zachowywanie danych osobowych w Oświadczeniu o ochronie prywatności w firmie Microsoft.

Ustawienia danych diagnostycznych

Istnieją cztery ustawienia zbierania danych diagnostycznych. Poszczególne ustawienia opisano szczegółowo w kolejnych sekcjach.

 • Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)
 • Wymagane dane diagnostyczne (podstawowe)
 • Rozszerzone
 • Opcjonalne dane diagnostyczne (pełne)

Oto podsumowanie typów danych, które są dostępne w przypadku poszczególnych ustawień:

Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia) Wymagane (podstawowe) Rozszerzone Opcjonalnie (pełne)
Zdarzenia danych diagnostycznych Nie są wysyłane żadne dane diagnostyczne systemu Windows. Minimalna ilość danych wymagana do zapewnienia, że urządzenie jest bezpieczne, aktualne i działa zgodnie z oczekiwaniami. Dodatkowe dane na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania, jak również aktywność urządzenia. Dodatkowe dane pomagają firmie Microsoft naprawiać i ulepszać produkty i usługi dla wszystkich użytkowników. Dodatkowe dane dotyczące przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania. Te dane będą także zawierać dane dotyczące aktywności urządzeń oraz rozszerzone raportowanie błędów, które ułatwiają firmie Microsoft naprawianie i ulepszanie produktów i usług dla wszystkich użytkowników.
Metadane dotyczące awarii Brak Tak Tak Tak
Zrzuty awaryjne Brak Nie Tylko klasyfikowane zrzuty

Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Raportowanie błędów systemu Windows.
Pełne zrzuty pamięci

Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Raportowanie błędów systemu Windows.
Dzienniki diagnostyczne Brak Nie Nie Tak
Zbieranie danych Brak 100% Stosowane pobieranie próbek Stosowane pobieranie próbek

Dane diagnostyczne wyłączone

To ustawienie zostało wcześniej oznaczone jako Zabezpieczenia. Po skonfigurowaniu tego ustawienia żadne dane diagnostyczne systemu Windows nie są wysyłane z Twojego urządzenia. Jest to dostępne tylko w systemach Windows Server, Windows 10 Enterprise i Windows 10 Education. Jeśli wybierzesz to ustawienie, urządzenia w organizacji wciąż będą bezpieczne.

Uwaga

Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Windows Update, minimalnym zalecanym ustawieniem jest Wymagane dane diagnostyczne. Ponieważ żadne informacje z usługi Windows Update nie są gromadzone, gdy dane diagnostyczne są wyłączone, ważne informacje o błędach aktualizacji nie są wysyłane. Microsoft wykorzystuje te informacje, aby usuwać przyczyny tych błędów i poprawiać jakość naszych aktualizacji.

Wymagane dane diagnostyczne

W przypadku wymaganych danych diagnostycznych, które zostały wcześniej oznaczone jako podstawowe, jest zbierany ograniczony zestaw danych, które są istotne dla zrozumienia urządzenia i jego konfiguracji. Te dane służą do identyfikowania problemów, które mogą wystąpić w przypadku określonej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. Na przykład może pomóc określić, jeśli awarie są częstsze na urządzeniach z określoną ilością pamięci lub korzystających z konkretnej wersji sterownika.

Jest to domyślne ustawienie dla systemu Windows 10 Education, a także wszystkich wersji klasycznych od Windows 10 w wersji 1903.

Do wymaganych danych diagnostycznych należą:

 • Podstawowe dane urządzenia, które pomagają zapoznać się z typami urządzeń z systemem Windows oraz konfiguracjami i typami natywnych i zwirtualizowanych systemów Windows Server w ekosystemie. Oto kilka przykładów:

  • Atrybuty urządzeń, np. rozdzielczość kamery i typ wyświetlacza
  • Atrybuty baterii, np. pojemność i typ
  • Atrybuty sieci, np. liczba kart sieciowych, szybkość kart sieciowych, sieć operatora komórkowego i numer IMEI
  • Atrybuty procesora i pamięci, np. liczba rdzeni, architektura, szybkość, rozmiar pamięci i oprogramowanie układowe
  • Atrybut wirtualizacji, np. obsługa translacji adresów drugiego poziomu (SLAT) i system operacyjny gościa
  • Atrybuty systemu operacyjnego, np. wersja i stan wirtualizacji systemu Windows
  • Atrybuty pamięci, np. liczba, typ i rodzaj dysków
 • Metryka jakości, która pomaga zrozumieć sposób działania składnika Środowisko i dane diagnostyczne połączonego użytkownika, a w tym % przekazanych zdarzeń, odrzuconych zdarzeń, zablokowanych zdarzeń oraz czasu ostatniego przekazania.

 • Informacje związane z jakością, które pomagają firmie Microsoft w opracowaniu podstawowej analizy wydajności urządzenia i jego systemu operacyjnego. Przykładami takich danych mogą być informacje o urządzeniach pracujących w trybie wstrzymania przy zachowaniu połączenia, liczba awarii lub zawieszeń oraz szczegóły dotyczące zmiany stanów aplikacji, takich jak czas korzystania z procesora i ilość używanej pamięci oraz całkowity czas działania aplikacji.

 • Dane zgodności, które pomagają w zrozumieniu, które aplikacje są zainstalowane na urządzeniu lub maszynie wirtualnej oraz identyfikowaniu potencjalnych problemów ze zgodnością.

 • Dane systemowe, które pomagają ustalić, czy urządzenie spełnia minimalne wymagania dotyczące uaktualniania do następnej wersji systemu operacyjnego. Informacje o systemie obejmują ilość pamięci, a także informacje dotyczące procesora i systemu BIOS.

 • Lista danych urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki lub zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, które są podłączone do urządzeń z systemem Windows i informacje, czy te urządzenia będą działać po uaktualnieniu do nowej wersji systemu operacyjnego.

 • Dane sterownika, które obejmują aktywność określonego sterownika, aby pomóc ustalić, czy aplikacje i urządzenia będą działać po uaktualnieniu do nowej wersji systemu operacyjnego. Może to pomóc ustalić blokujące problemy i ułatwić firmie Microsoft i naszym partnerom we wdrażaniu poprawek i ulepszeń.

 • Informacje dotyczące wydajności Microsoft Store, w tym dotyczące pobrań, instalacji i aktualizacji aplikacji. Te dane obejmują również informacje o uruchomieniach Microsoft Store, wyświetleniach stron, wstrzymaniach i wznowieniach i uzyskiwaniu licencji.

Rozszerzone dane diagnostyczne

Uwaga

Upraszczamy kontrolki danych diagnostycznych, przechodząc z czterech kontrolek danych diagnostycznych na trzy: Dane diagnostyczne wyłączone, Wymagane i Opcjonalne. wprowadzanie zmian na poziomie rozszerzonych danych diagnostycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, zobacz Zmiany w danych diagnostycznych systemu Windows.

Rozszerzone dane diagnostyczne zawierają dane na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania, jak również aktywności urządzenia. Dodatkowe dane pomagają firmie Microsoft naprawiać i ulepszać produkty i usługi dla wszystkich użytkowników. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie rozszerzonych danych diagnostycznych, wymagane dane diagnostyczne będą zawsze dołączane, a my gromadzimy następujące dodatkowe informacje:

 • Zdarzenia systemu operacyjnego, które pomagają uzyskać wgląd w różne obszary systemu operacyjnego, a w tym dotyczące sieci, funkcji Hyper-V, Cortany, pamięci magazynowej, systemu plików i innych składników.

 • Zdarzenia aplikacji systemu operacyjnego będące konsekwencją działania aplikacji firmy Microsoft i narzędzi do zarządzania, które zostały pobrane ze sklepu Microsoft Store lub wstępnie zainstalowane w systemach Windows lub Windows Server, takich jak Menedżer serwera, Zdjęcia, Poczta i Microsoft Edge.

 • Zdarzenia specyficzne dla urządzenia, które są specyficzne dla niektórych urządzeń, takich jak Microsoft HoloLens i Surface Hub. Na przykład Microsoft HoloLens wysyła zdarzenia związane z procesorem holograficznym (HPU).

 • Wszystkie typy zrzutów awaryjnych oprócz zrzutów stosu i pełnych zrzutów. Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Raportowanie błędów systemu Windows.

Opcjonalne dane diagnostyczne

Opcjonalne dane diagnostyczne, które zostały wcześniej oznaczone jako Pełne, zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat Twojego urządzenia oraz jego ustawień, funkcji i kondycji urządzeń. Opcjonalne dane diagnostyczne zawierają również dane na temat przeglądanych witryn internetowych, aktywności urządzeń i rozszerzonego raportowania błędów, które ułatwiają firmie Microsoft naprawianie i ulepszanie produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie opcjonalnych danych diagnostycznych, wymagane dane diagnostyczne będą zawsze dołączane, a my gromadzimy następujące dodatkowe informacje:

 • Dodatkowe dane dotyczące urządzenia, łączności i konfiguracji, oprócz danych zgromadzonych w ramach wymaganych danych diagnostycznych.

 • Informacje o stanie i rejestrowaniu dotyczące kondycji systemu operacyjnego i innych składników systemu oprócz tego, co jest gromadzone w ramach wymaganych danych diagnostycznych.

 • Działania aplikacji, takie jak to, które programy są uruchamiane na urządzeniu, jak długo one działają i jak szybko reagują na dane wejściowe.

 • Działania przeglądarki, takie jak historia przeglądania i wyszukiwane terminy w przeglądarkach firmy Microsoft (Microsoft Edge lub Internet Explorer).

 • Rozszerzone raportowanie błędów, a w tym stan pamięci urządzenia w chwili awarii systemu lub aplikacji (który może przypadkowo zawierać treści użytkownika, takie jak części pliku używanego, gdy wystąpił problem). Dane dotyczące awarii nie są nigdy używane na potrzeby dostosowywanych możliwości.

Uwaga

Zrzuty awaryjne zgromadzone w danych diagnostycznych mogą przypadkowo zawierać dane osobowe, takie jak fragmenty pamięci z dokumentu i strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Raportowanie błędów systemu Windows.

Zarządzanie danymi diagnostycznymi przedsiębiorstwa

Wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby skonfigurować ustawienia danych diagnostycznych dla systemu Windows i systemu Windows Server w organizacji.

Ważne

Te ustawienia danych diagnostycznych dotyczą tylko składników, funkcji i aplikacji, które są traktowane jako część systemu operacyjnego Windows. Aplikacje innych firm i inne aplikacje firmy Microsoft, takie jak Microsoft Office, które instalują klienci, mogą również gromadzić i wysyłać dane diagnostyczne za pomocą własnych kontrolek. Zapoznaj się z polityką dotyczącą danych diagnostycznych dostawców aplikacji i dowiedz się, jak wyrazić zgodę na udostępnianie takich danych lub ją wycofać. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania danych diagnostycznych przez pakiet Microsoft Office, zobacz Omówienie kontroli prywatności w ofercie Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Jeśli chcesz kontrolować zbieranie danych systemu Windows, które nie są danymi diagnostycznymi systemu Windows, zobacz Zarządzanie połączeniami od składników systemu operacyjnego Windows do usług firmy Microsoft.

Ustawienia danych diagnostycznych urządzenia można skonfigurować za pomocą narzędzi do zarządzania, których już używasz, takich jak zasady grupy lub MDM.

Podczas konfigurowania zasad zarządzania skorzystaj z odpowiednich wartości z tabeli poniżej.

Kategoria Wartość
Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia) 0
Wymagane (podstawowe) 1
Rozszerzone 2
Opcjonalnie (pełne) 3

Uwaga

Gdy ustawione są zarówno zasady Konfiguracja komputera, jak i Konfiguracja użytkownika, używana jest bardziej restrykcyjna zasada.

Zarządzanie gromadzeniem danych diagnostycznych przy użyciu zasad grupy

Możesz użyć zasady grupy, aby określić ustawienie danych diagnostycznych organizacji:

 1. Z poziomu konsoli zarządzania zasadami grupy przejdź do pozycji Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Zbieranie danych i kompilacje w wersji Preview.

 2. Kliknij dwukrotnie Zezwalaj na telemetrię.

  Uwaga

  Jeśli na urządzeniach w organizacji działa system Windows 10, w wersji 1803 i nowszej, użytkownik nadal może korzystać z ustawień do określenia bardziej restrykcyjnej wartości ustawienia danych diagnostycznych, o ile jest ustawiona zasada Konfigurowanie ustawień zgody na dane diagnostyczne interfejsu użytkownika.

 3. W polu Opcje wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk OK.

Zarządzanie gromadzeniem danych diagnostycznych przy użyciu MDM

Skorzystaj z dostawcy usług konfiguracji zasad (CSP), aby zastosować zasadę MDM System/AllowTelemetry.

Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows

Konfiguracja procesora danych diagnostycznych systemu Windows pozwala być kontrolerem, zgodnie z definicją w Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej, dla danych diagnostycznych systemu Windows zebranych z urządzeń z systemem Windows, które spełniają wymagania dotyczące konfiguracji.

Wymagania wstępne

 • Urządzenie musi mieć system Windows 10 Pro, Education lub Enterprise w wersji 1809 z aktualizacją z lipca 2021 r. lub nowszą.
 • Urządzenie musi być przyłączone do usługi Azure Active Directory.

Ustawienie danych diagnostycznych na urządzeniu powinno mieć wartość Wymagane dane diagnostyczne lub wyższe, a następujące punkty końcowe muszą być osiągalne:

 • v10c.events.data.microsoft.com
 • umwatsonc.events.data.microsoft.com
 • kmwatsonc.events.data.microsoft.com
 • settings-win.data.microsoft.com
 • *.blob.core.windows.net

Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows

Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby włączyć konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows przy użyciu jednego ustawienia, za pośrednictwem zasad grupy lub rozwiązania MDM.

Zasady grupy — aby włączyć konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows, przejdź do menu Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > Składniki systemu Windows > Zbieranie danych i kompilacje Preview, a następnie przełącz ustawienie Zezwalaj na potok danych komercyjnych na wartość Włączone.

Możesz wyłączyć to ustawienie w dowolnym momencie, zmieniając jego wartość na Wyłączone. Domyślna wartość powyższego ustawienia to Wyłączone.

Aby użyć rozwiązania MDM — np. Microsoft Intune — do wdrożenia konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows na obsługiwanych urządzeniach, użyj poniższej niestandardowej konfiguracji ustawień OMA-URI:

 • Nazwa: System/AllowCommercialDataPipeline
 • OMA-URI: ./Vendor/MSFT/Policy/Config/System/AllowCommercialDataPipeline
 • Typ danych: Liczba całkowita

W obszarze Wartość wprowadź 1, aby włączyć usługę.

Możesz wyłączyć to ustawienie w dowolnym momencie, zmieniając jego wartość na 0. Wartość domyślna to 0.

Uwaga

 • Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe zasady, które umożliwiają również bycie kontrolerem danych diagnostycznych systemu Windows, takich jak wymienione poniżej usługi, musisz wyłączyć wszystkie odpowiednie zasady, aby przestać być kontrolerem danych diagnostycznych systemu Windows.
 • Dane diagnostyczne systemu Windows zebrane z urządzenia przed włączeniem konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows zostaną usunięte po włączeniu tej konfiguracji.
 • Po włączeniu urządzeń z konfiguracją procesora danych diagnostycznych systemu Windows użytkownicy mogą nadal przesyłać opinie za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak Centrum opinii o systemie Windows lub opinie dotyczące przeglądarki Edge. Jednak dane opinii nie podlegają warunkom konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows. Jeśli nie jest to pożądane, zalecamy wyłączenie opinii przy użyciu dostępnych zasad lub rozwiązań do zarządzania aplikacjami.

Konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows można również włączyć, rejestrując się w usługach korzystających z danych diagnostycznych systemu Windows. Te usługi obejmują obecnie usługi Desktop Analytics, Update Compliance, Microsoft Managed Desktop i Windows Update dla Firm.

Aby uzyskać informacje na temat tych usług i sposobu konfigurowania zasad grupy, zapoznaj się z następującą dokumentacją:

Desktop Analytics:

Update Compliance:

Microsoft Managed Desktop:

Windows Update dla Firm:

Ograniczanie opcjonalnych danych diagnostycznych dla funkcji Desktop Analytics

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu ograniczania danych diagnostycznych do minimalnej ilości wymaganej przez funkcję Desktop Analytics, zobacz Włączanie udostępniania danych dla funkcji Desktop Analytics.

Zmiana ustawień prywatności na pojedynczym serwerze

Możesz również zmienić ustawienia prywatności na serwerze z uruchomionym systemem operacyjnym Azure Stack HCl lub Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana ustawień prywatności na poszczególnych serwerach.

Aby zarządzać ustawieniami prywatności w przedsiębiorstwie jako całości, zobacz Zarządzanie danymi diagnostycznymi przedsiębiorstwa.