Wprowadzenie użyciu platformy Xamarin.Mac

Instalacja

Ten artykuł dotyczy instalacji platformy Xamarin.Mac, w tym wymagań, oprogramowania wymaganego wstępnie i aktywacji.

Witaj, Mac

W tym przewodniku otworzymy prostą, pierwszą aplikację platformy Xamarin.Mac, a w ramach tego procesu wprowadzamy programistyczny zestaw narzędzi, w tym Visual Studio dla komputerów Mac, Xcode i Interface Builder. Wprowadzono również gniazda i akcje, które uwidoczniają kontrolki interfejsu użytkownika dla kodu, a na koniec przedstawiono sposób kompilowania, uruchamiania i testowania aplikacji Xamarin.Mac.

Linki do dodatkowej przydatnej dokumentacji.