XamlValueConverter<TConverterBase>.TargetType XamlValueConverter<TConverterBase>.TargetType XamlValueConverter<TConverterBase>.TargetType XamlValueConverter<TConverterBase>.TargetType Property

Definição

Obtém o XamlType de destino do XamlValueConverter<TConverterBase>.Gets the target/destination XamlType of the XamlValueConverter<TConverterBase>.

public:
 property System::Xaml::XamlType ^ TargetType { System::Xaml::XamlType ^ get(); };
public System.Xaml.XamlType TargetType { get; }
member this.TargetType : System.Xaml.XamlType
Public ReadOnly Property TargetType As XamlType

Valor da propriedade

Aplica-se a

Veja também